pauline2Spørgsmålet bliver ustandselig stillet af besøgende på Holberg Museet Tersløsegaard: Havde Holberg nogle kvinder? Nu giver lektor på Sorø Akademi Allan Rosengren et svar: Ja, der er en kvinde bag Holberg! Navnet er Pauline Sehested (foto), og hun hviler i en undselig sort trækiste bag Holbergs store marmorsarkofag i Sorø Klosterkirke.

Afsløringen findes på den netop lancerede hjemmeside “Corpus Inscriptionum Latinarum Soræ” (www.cils.dk). Her har lektor Rosengren, som underviser i latin og oldtidskundskab, sat sig for at oversætte og forklare de latinske indskrifter i Sorø. Dem er der mange af, flere end 90 er registreret, både i kirken, på akademiet og i byen. Den ny hjemmeside åbner med forklaring på tre af de allervigtigste: Klosterkirkens altertavle, Absalons gravsten – og Holbergs sarkofag.

Det er i omtalen af sarkofagen fra 1780 med de jordiske rester af Ludovico Holberg Libero Baroni bene de se Merenti (den fortjenstfulde baron Ludvig Holberg) at Pauline dukker op. Hendes lille kiste er skjult for de besøgende og opdages først, når man trænger ind bag Holbergs sarkofag for at læse gavlenes inskriptioner af muserne Polyhumnia og Kolliope. Men hvem er hun? Og hvad laver hun der?

En virksom kvinde
Pauline Sehested var en driftig kvinde, mor til seks børn og indehaver af flere store godser. Hun fødtes i 1738 og blev gift med generalløjtnant Johan Friederich Sehested til Høgholm på Djursland. Ved hans død i 1785 overtog hun godset for senere at sælge det for en formue og købe Krogerup ved Humlebæk. Siden erhvervede hun Rygård ved Hellerup (den senere franske skole på Bernstorffsvej), hvor hun døde i 1819.

Selvom hun var 16 år ved Holbergs død i 1754, kan der ikke etableres nogen forbindelse mellem dem. Hvorfor er hendes kiste så stillet ind bag Holberg, må man spørge. Det er nok en fejl og en forglemmelse! Som medlem af familien Sehested er hun oprindelig placeret i det gravkapel i Klosterkirkens søndre korsarm, kong Christian IV i 1645 gav til slægten Raben-Sehested, hvoraf flere gik på Sorø Akademi og i øvrigt havde hjemme på Ødemark Gods ved Tersløse. Tidligere forskning tyder på, at kisten er flyttet for 30-40 år siden af Nationalmuseet, og at man simpelt hen har glemt den inde bag Holberg!

Det er uvist om nogen vil flytte Pauline tilbage til hendes eget slægtskapel nu historien igen fremdrages. Salig Ludvig Holberg vil såmænd nok stoisk acceptere at dele kapel med et fruentimmer…

Her hviler Pauline Sehested i sin sorte kiste bag Holbergs store sarkofag
Her hviler Pauline Sehested i sin sorte kiste bag Holbergs store sarkofag