Fra 26. september til 29. november 2016 er KUNSTkammerater på spil på Kulturregion Midt- og Vestsjællands tre kunstmuseer: Museet for Samtidskunst, Odsherreds Kunstmuseum og Sorø Kunstmuseum. Alle grundskoler i kulturregionen er inviteret til forløbet Detalje og Helhed, som er ledet af billedkunstner, Astrid Randrup.

Børns møde med kunst og kunstnere
KUNSTkammerater handler om børns møde med kunsten, museer og kunstnere. I 2016-2017 udbydes workshops, hvor Astrid Randrup er den første ud af tre tilknyttede kunstnere. KUNSTkammerater ønsker at give så mange børn som muligt en kunstoplevelse – i en del af Danmark, hvor adgangen til kunstmuseer er begrænset. KUNSTkammerater arbejder med æstetisk læring, det at arbejde ud fra et billedkunstnerisk felt, og har elevernes hands-on erfaringer i centrum.

Partnerskaber på tværs af kommunegrænser
KUNSTkammerater er også en undersøgelse af det bæredygtige partnerskab skole og museum imellem. Målet er at opbygge en langsigtet relation mellem skoler og museer på tværs af kommunegrænser og at imødekomme skolereformens behov og krav om understøttende læring, samt åben skole. Projektet ønsker at styrke det flerfaglige felt, hvor skole, museum og kunstner mødes i et alternativt læringsmiljø. Kulturegionens tre kunstmuseer er derfor indgået i partnerskaber med otte udvalgte grundskoler fra hele Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

KUNSTkammerater er et tre-årigt projekt og er udviklet i samarbejde mellem Sorø Kunstmuseum, Museum Vestsjælland og Museet for Samtidskunst i Roskilde.

KUNSTkammerater er støttet af Kulturministeriet samt Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

logo-kunstkammeraterne