Mange skoler i udkantsområderne har svært ved at leve op til skolereformens intentioner om at inddrage afvekslende læringsmiljøer uden for skolen, fordi transporten ofte er for lang, for dyr og for besværlig. Det problem har Museum Vestsjælland, Sorø Kunstmuseum og Museet for Samtidskunst løst.

Midt- og vestsjællandske skolelever og deres lærere vinker nu farvel til dyr, besværlig og dårligt sammenhængende offentlig transport, når de skal tage de lokale kulturtilbud i nærmere øjesyn.

Når kulturminister Marianne Jelved den 28. august har klippet snoren kan hele regionens skoleklasser se frem til gratis at blive fragtet direkte ud til kulturtilbuddene, hvor der er tilrettelagt særlige og virkelighedsnære undervisningstilbud til dem.

Marianne Jelved
Marianne Jelved

Med støtte fra Nordea-fonden har Museum Vestsjælland sammen med Sorø Kunstmuseum og Museet for Samtidskunst simpelthen leaset en turistbus i 160 dage det næste år. Allerede inden projektet er trillet i gang har Museum Vestsjælland modtaget, de første 20 bookinger fordelt på de tre involverede museer. Og det er det enkle princip. Grundskolerne i de syv sjællandske kommuner, som er omfattet af projektet, kan booke bussen til at køre til og fra de i alt 13 besøgssteder.

“Vi håber og tror selvfølgelig på, at kulturbussen er ude at køre alle 160 dage. Sker det, vil 24.000 elever få glæde af de lokale kulturtilbud, og det er dobbelt så mange som i dag,” siger Eskil Vagn Olsen. Han peger på, at Kulturbussen løser et stort problem for mange omegnsskoler i de syv kommuner, der til sammen dækker lang over en tredjedel af Sjællands areal.

“For eksempel skærer Åmosen igennem vores eget lokalområde på en måde, så det er meget vanskeligt for en stor del af skolerne at komme til os med offentlig transport,” siger Eskil Vagn Olsen.

For Tanja Klink Pedersen, der er lærer på Engskovskolen i Knabstrup, er Kulturbussen en gave.

“For en skole i landdistriktet som vores, er det indtil i dag sjældent muligt at benytte museets tilbud, fordi det koster økonomi til transport og ekstra lærertimer. Derfor er det fantastisk med en kulturbus. Den betyder, at vi i langt højere grad vil kunne tilbyde vores elever kontakt med museet og gøre brug af museets viden og samlinger”.

Og der venter enestående autentiske oplevelser for eksempel på Flakkebjerg i Slagelse, hvor eleverne i tre timer kan prøve at gå i skole, som man gjorde for 100 år siden. Eleverne iklædes datidens tøj og får nye
navne, og prøver på egen krop, hvad deres jævnaldrende dengang var udsat for – dog med undtagelse af svirp fra spanskrøret.

“Projektet er født lige ind i skolereformens intentioner om at åbne skolerne. Vi har allerede fået enestående positive tilbagemeldinger fra lærerne, som også er glade for, at de ikke længere skal tænke på buskort og tidsplaner,” fortæller Katrine Noes Sørensen, der er projektleder og arbejder i Skoletjenesten. Kulturbussen bringer kulturarven ud: ”Det er ærgerligt, når transport er en barriere for børns møde med kulturen. Med projektet Kulturbussen får tusindvis af skoleelever i Midt- og Vestsjælland nu større mulighed for at møde den lokale kulturarv. Enten ved, at museernes viden bringes ud til skolerne eller, at skolerne lettere kommer til museerne. Projektet er et eksperiment og et modelprojekt og vi ser frem til, at viden og erfaringer fra projektet deles med andre områder i Danmark, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, der støtter gode liv.

Nordea-fonden støtter projektet og holder Kulturbussen kørende i tre år, og det er grundskolerne i Slagelse, Sorø, Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Roskilde og Ringsted kommuner, der får glæde af ordningen.