Af Birthe Marie Kildsig, Fmd., Bestyrelsen for Borgerhuset

borgerhusetKommunens administration ønsker at inddrage halvdelen af foreningslokalerne i Dianalund Borgerhus. Lokale 5,6,7 og 8 samt foreningernes depot skal inddrages for at de nye områdeledere kan administrere daginstitutionerne. I alt 13 personer skal ansættes og placeres i Borgerhuset.

Bestyrelsen for Borgerhuset indgik i 2013 en driftsoverenskomst med kommunen om at drive huset. Overenskomsten er – står der i paragraf 11 – uopsigelig fra kommunens side i 10 år. Alligevel bryder kommunen den nu. Og vi fik intet at vide. Først da vi læste det i avisen, blev vi klar over det.

Dianalund er kommunens 2. største by og den eneste centerby. Som centerby skal den indeholde faciliteter, der rækker ud over byens nære område. Huset har for tiden 58 foreninger som medlemmer, og der kommer hele tiden flere til. I løbet af de sidste 10 dage har vi modtaget ”Dansepigerne” og ”Venneforeningen for Hospicegården”. Vi vil kun have 4 lokaler tilbage til disse mange foreninger. Samt måske kantinen om aftenen, til gengæld tages foreningernes depot fra os.

Vi vil godt opfordre byrådet til at tænke sig om en ekstra gang. Ønsker det virkelig at være kontraktbryder, og ønsker det virkelig at splitte administrationen på dette område op i to fysisk adskilte størrelser med hvad deraf følger af forskellige kulturer og misforståelser? Resten af områdets administration sidder jo på rådhuset. Rådhuset blev endvidere bygget for at samle administrationen. Det lyder underligt nu at splitte den igen.