Nej, det er ikke Lars Barfoed, der træder tilbage. Det er den lokale vælgerforening, som skal vælge ny formand, efter Johannes Dahl Lumholt er blevet byrådsmedlem.

Den Konservative Vælgerforening afholder ordinær generalforsamling onsdag den 15. januar 2014. Generalforsamlingen i Sorø Kultur- og Fritidscenter starter kl. 19.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår
5. Indkomne forslag
6. Beretning fra den Konservative byrådsgruppe om gruppens politik
7. Valg af formand
8. Valg af næstformand
9. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer, samt en 1. og 2. suppleant for disse
10. Valg af delegerede til partiets landsråd, jvf. vedtægter for Det Konservative Folkepartis organisation § 6, stk. 1, pkt. 6, samt suppleanter for disse
11. Valg af delegerede til storkredsforsamlingen, jvf. vedtægter for Det Konservative Folkepartis organisation § 25, stk. 1, samt suppleanter for disse
12. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse
13. Politisk drøftelse
14. Eventuelt

Lars Barfoed
Lars Barfoed