Optimisme og innovation i erhvervslivet

En dugfrisk konjunkturanalyse foretaget blandt virksomhederne i Sorø kommune viser en positiv tro på fremtiden og et stærkt fokus på produktudvikling.

Det går ikke så ringe endda. Ikke hvis man spørger virksomhederne i Sorø kommune i hvert fald, og det har Sorø Erhverv netop gjort.

En konjunkturanalyse foretaget af Dansk Erhvervsfremme for Sorø Erhverv viser at virksomhederne trods skuffelser i det forløbne halvår har en positiv tro på fremtiden.

”Undersøgelsen bærer ikke ved til det bål der handler om at virksomhederne skulle have et sort syn på den nære fremtid. Tværtimod. Trods skuffelser i de seneste måneder, er der tydelig optimisme at spore hos mange af virksomhederne. Vi ser et livskraftigt og fortrøstningsfuldt erhvervsliv,” siger erhvervskonsulent Niels-Henrik Glisbjerg fra Sorø Erhverv.

I alt 35 procent af Sorø kommunes virksomheder har deltaget i undersøgelsen, og besvarelserne fordeler sig repræsentativt på brancher, virksomhedsstørrelse og geografisk beliggenhed. Ikke mindst er eksportvirksomhederne fint repræsenteret, hvilket styrker undersøgelsens konklusioner i forhold til eksempelvis forventningerne til vækst og beskæftigelse.

Undersøgelsen identificerer også virksomhedernes udfordringer og udstikker en klar retning for kommunens erhvervsfremmeindsats.

Salg og markedsføring halter

Det fremgår for eksempel at den helt overvejende udfordring for virksomhederne ligger inden for salg og markedsføring. Hele 77 procent at virksomhederne mener at deres største udfordringer ligger her.

Niels-Henrik Glisbjerg siger: ”Her har vi jo i vores rådgiverbørs en række kompetencer som virksomhederne kan trække på – også i forhold til salg og markedsføring. Det kan også være vi skal se på et samarbejde med en uddannelsesinstitution om at udbyde deciderede kurser inden for salg og markedsføring for at klæde virksomhederne bedre på her.”

Undersøgelsen viser også at mens virksomheder er gode til at prioritere produktudvikling og strategiske samarbejder, så kniber det med at øge vidensniveauet i virksomheden og skabe udvikling og vækst ad den vej.

Kun 10 procent af virksomhederne har eksempelvis arbejdet sammen med en videninstitution, og kun 12 procent har øget antallet af højtuddannede medarbejdere. ”Al forskning viser at der er meget at hente på bundlinjen ved at øge vidensniveauet i en virksomhed, for eksempel ved at ansætte højtuddannede videnpiloter. Så her ligger der en opgave for os i at formidle mulighederne og potentialet til virksomhederne,” siger Niels-Henrik Glisbjerg.