Dit Sorø har bedt de nyvalgte og genvalgte medlemmer af kommunalbestyrelsen om at besvare tre spørgsmål. Mona Kelder Bouidar fra Socialdemokratiet medvirker her.

Hvor står Sorø stærkest?
Sorø står stærkt på mange parametre. Ikke mindst i kraft af vores borgere. Vi har mange ressourcestærke borgere og desuden har vi rigtig mange ildsjæle, der brænder for det lokalmiljø, de bor i. I kraft af dem har vi en masse gode fritidstilbud og idrætsforeninger. Sorø har også en helt fantastisk natur. Kulturelt og historisk er vi ligeledes beriget med mange skatte. Ud over det ligger vi centralt på Sjælland og det har også fordele.

Hvad udfordrer os?
Som resten af landet er vi udfordret ift. hele velfærdsområdet. Det er svært både at rekruttere uddannet, velkvalificeret arbejdskraft og at fastholde personalet. Det skal vi blive bedre til i Sorø kommune. Vi skal gøre vores kommune til en attraktiv arbejdsplads, hvor folk har lyst til at arbejde. Det kan vi gøre eksempelvis gennem efter/videreuddannelse, voksenelevpladser og flere fuldtidsstillinger. Har vi dygtige og engagerede ansatte, skaber vi en bedre velfærd for vores borgere. For Socialdemokratiet er det væsentligt, at vi har en god og anstændig velfærd i vores kommune.
En anden udfordring vi står overfor i Sorø kommune er, at mange børn og unge har det svært og er udfordrede på den ene eller anden måde. Der er heldigvis allerede lavet tiltag i kommunen, hvor vi tværfagligt skal til at arbejde med den mentale sundhed. Det er et fokusområde, som jeg glæder mig til at bidrage til i det fremadrettede arbejde i kommunalbestyrelsen.

Hvis du skulle vælge 2 ting, som er det vigtigste fokus i 2022 – hvem/hvad og hvorfor?
Vi skal have minimumsnormeringer i daginstitutionerne, så der er nok pædagoger til at skabe en god og indholdsrig hverdag for vores yngste medborgere. Vi skal styrke folkeskolen og sørge for, at den er en god og tryg ramme for dannelse og uddannelse af vores børn og unge. Dette kan vi blandt andet sikre igennem to-voksen ordning til de yngste elever og igennem tidlig tværprofessionel indsats. Samtidig skal vi finde en måde at sikre, at både elever på almenområdet og specialområdet får det bedste skoletilbud. Det er her mit primære fokus vil ligge i mit arbejde i Børne- og Undervisningsudvalget.

Derudover vil jeg arbejde for, at vi får kulturen ned i børnehøjde. Jo mere kultur vi kan ”servere” for børnene igennem vores skole- og fritidstilbud – jo bedre sikrer vi, at alle børn får denne bevidsthed med i bagagen. Det er ikke alle, der er lige stimulerede kulturelt hjemmefra. Som socialdemokrat synes jeg, at vi skal skabe lige mulighed for, at alle børn og unge kan opnå både kulturel og historisk forståelse, som danner grundlaget for forståelsen af os selv. Denne bevidsthed om, hvem vi er og hvor vi kommer fra, er en væsentlig byggesten i dannelsen af gode samfundsborgere og den vil jeg gerne bidrage til, at vi får lagt kimen til hos alle kommunens børn.

 

Mona Bouidar. Foto: ABW