Det tekniske budgetforslag for Sorø Kommune er nu sendt i offentlig høring. Frem til 14. september opfordres borgere, foreninger, virksomheder og medarbejdere til at give deres besyv med til næste års kommunale ”finanslov.”

2014 bliver et år uden de store armbevægelser i Sorø Kommune. I hvert fald at dømme efter det tekniske budgetforslag som netop er sendt i høring. Budgetforslaget har fokus på konsolidering og på at overholde det økonomiske kodeks Byrådet har besluttet.

– Når vi ser på 2014, ser det rimelig fredsommeligt ud. Vi skal ikke sætte nye store skibe i søen, men vi skal heller ikke ud og finde en masse besparelser, siger borgmester Ivan Hansen.

Besparelser forude
Værre ser det ud i overslagsårene 2015-2017. Her mangler der samlet set 110 mio. kroner, på grund af faldende indtægter og på grund af usikkerhed omkring de statslige bloktilskud.

Det betyder det politiske handlekatalog som ledsager budgetforslaget skal bringes i spil alene for at gennemføre de tiltag som allerede er besluttet. Blandt andet fylder opførelsen af en helt ny skole i bydelen Frederiksberg godt i anlægsbudgettet. Og selv hvis samtlige mulige besparelser i handlekataloget gennemføres, er der ikke plads til de store armsving.

– De kommende år bliver ikke nemme hvis ikke vores indtægter øges i de kommende år. Der skal findes ca. 100 mio. kroner, og det kan ikke gøres uden at det kan mærkes, siger Ivan Hansen.

Samtidig er det vigtigt, at udviklingen af kommunen ikke går i stå.

– Det betyder ikke, at al udvikling er sat på standby. Men det betyder, at hvis vi vil sætte gang i noget nyt, så skal vi finde pengene til det ved at vælge noget andet fra, siger Ivan Hansen.

Det betyder også at det kommunale mantra om effektivisering og innovation er kommet for at blive. Her har Sorø Kommune gode erfaringer med at indføre rehabilitering i ældreplejen og effektivisere via digitalisering.

Grisen er tom