Af Niels Hilker, formand for DN Sorø

Sorø Kommune har indledt ny planlægning for Kongskilde Friluftsgård og har derfor bedt om kommentarer inden udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg.

DN Sorø forstår, at planlægningen sættes i gang, da Naturstyrelsen har solgt Kongskilde Friluftsgård til en ny ejer, som ønsker at anvende ejendommen som bo- og behandlingssted, samt til beskyttet beskæftigelse for folk med særligt krævende sociale og psykiske problemer.

DN Sorø kan derfor anerkende, at kommuneplantillæg og efterfølgende lokalplan tilrettes, så denne aktivitet gøres mulig.

Vi er dog uenig i Sorø Kommunes ønske om markant udvidelse af rammen, så ejendommens overordnede anvendelse i kommuneplanen fastlægges til blandet bolig og erhverv.

Disse bredere anvendelsesbestemmelser umuliggør den styring, som er nødvendig, når ejendommen er placeret i et sårbart naturområde og beliggende i det særprægede og værdifulde landskab, som blev delvis fredet i 1960erne. En fremsynet fredning, der bl.a. skulle sikre mod en overvejet sommerhusudstykning.

Hertil kommer, at der i rammen bør tages hensyn til, at ejendommen har en central placeringer, dels i den nordre ende af Tystrup-Bavelse Naturpark og dels i den nedre ende af en vigtig økologisk forbindelse, der strækker sig fra Åmosen i Nord og Tystrup-Bavelse i syd og som er hjemsted for beskyttede dyrearter som havørnen og hasselmusen.

Niels Hilker
Niels Hilker