Af Niels Hilker, DN Sorø

Klimaforandringerne er et hyppigt emne i både politik og medier, men det kan være svært at forstå, hvad der tales om. DN Sorø holder derfor klimaskole, der vil gøre almindelige borgere bedre rustet til at deltage i denne vigtige debat.

Det sker onsdag den 30. marts 2022 kl. 19.00 i Salen på Sorø Kultur- og Fritidscenter.

Armin Vauk, som er tovholder for DN Sorøs arbejdsgruppe for Grøn Omstilling, står for dette aftenarrangement, hvor du kan få svar på dine spørgsmål og samtidig få en forklaring på, hvorfor der findes flere forskellige bud på, hvordan den grønne omstilling kommer til at påvirke os.

Arrangementet giver et rids af klimaforandringernes årsager og gennemgår nogle af de risici, vi står overfor, hvis vi handler for sent. Derudover introduceres en vej, der ved hjælp af sikre og velafprøvede teknologier, kan gøre os til et nul-emissions samfund frem mod 2050. Arrangementet afsluttes med en skitse af, hvad omstillingen konkret kan betyde for os.

Det bliver en spændende aften i klimaets tegn, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.