Så har det første hold frivillige været i Frivillighuset i Stenlille og gøre rent. Alle vægge er vasket ned og det ene toilet er gjort klar til brug. Rengøringsholdet bestod af frivillige fra Onsdagsklubben.

Istandsættelse af Frivillighuset sker med midler fra LAG og Nordea fonden. Torben Sandal er byggeleder og, som tidligere byggeleder af renoveringen af Hovedbanegården i København, vil lede arbejdet så alle frivillige er i faglig trygge kyndige hænder. Huset istandsættes i to etaper. Første etape er, indgangsparti, kontor, så Frivilligcenter Sorø hurtigst muligt kan flytte fysisk ind i lokalerne. Første etape foregår fra maj-september.

Vil du give en hånd med, så kan du se en plan her:

Nedtagning af loftplader, rengøring og maling og opsætning igen.
Uge 23-24 med start tirsdag d. 04.06.14.06.24
Frivilligt arbejdshold mødes til info/arbejdsmøde og morgenmad på Cafetid i Stenlille kl.10.00
Arbejdsopgave:
Loft tages ned, rense loftplader og male samt opsætning igen.

Reparation af døre og vinduer.
Uge 23 og 24 med start tirsdag d. 04.06.24-14.06.24
Frivilligt arbejdshold mødes til info/arbejdsmøde og morgenmad på Cafetid i Stenlille kl.10.00
Arbejdsopgave:
Hoveddør, reparation og istandsættelses af samtlige indgangsdøre, slibes, males og nyt glas isættes
Vinduer, istandsættelse af alle vinduer, slibes males og nyt glad isættes, hvor det mangler

Fuldspartling og nedslibning af vægge.
Uge 25 med start mandag d. 17.06.24-21.06.24
Arbejdsopgave:
Fuldspartling og slibning af indgang og kontor.

Malerarbejde indendørs.
Uge 26 med start mandag d. 24.06.24-28.06.24
Arbejdsopgave:
Male indgangsparti og kontorlokale.

Der vil blive serveret kaffe, te, vand og sodavand hele dagen og frokost kl.14.00 på cafetid.
Husk at tilmelde jer de dage I kommer, senest to dage før, så der kan bestille forplejning til alle.

Tilmelding til forplejning på alle ovenstående opgaver, skriv til mail: leder@frivilligcenter-soroe.dk
På tilmelding skal stå navn, tlf.nr. arbejdsopgave og hvilke dage, hvor du/I er frivillige, dette i forhold til forplejning og frivilliglister.
OBS. I skal være opmærksomme på, at I har en fritids ulykkeforsikring.

Foto: ABW