At kunne programmere en computer er en vigtig kvalifikation i forhold til bedst muligt at kunne udnytte de muligheder som IT giver i vores dagligdag, og andre europæiske lande, f.eks. England, er allerede begyndt med obligatorisk undervisning af børn i programmering. I Danmark er et netværk af frivillige “kodepirater” ved at skyde op forskellige steder i landet, og nu ønsker to forældre fra byen at starte en afdeling op i Sorø, hvor børn kan komme forbi og få undervisning og vejledning i software-programmering. Det skriver initiativtagerne i en pressemeddelelse:coding pirates

Der lægges ud med én månedlig undervisningsgang placeret lørdag formiddage kl. 9-12, men hvis der skulle vise sig stor interesse, og især fra andre voksne til at hjælpe til som frivillige, er der mulighed for at øge antallet af undervisningsgange. Desuden vil det være muligt at få hjælp på elektronisk forum i den mellemliggende periode, så børnene kan arbejde videre med opgaverne på deres PC derhjemme.

Børge Holse og Rasmus Selsmark har børn på hhv. Sorø Privatskole og Frederiksberg Skole og har begge interesseret sig for computere siden barndommen, hvor de udviklede spil og andre mindre programmer, og arbejder nu begge med softwareudvikling.

“Det er planen at det især er udvikling af mindre spil, der vil blive undervist i, da det er en god måde at fange børn og unges interesse for programmering, samtidigt med at udvikling af spil giver nogle gode muligheder for at introducere koncepterne og principperne bag programmering på en nem og enkel måde,” fortæller Rasmus, og suppleres af Børge: “Alt efter børnenes niveau og hvor mange der deltager, forventer vi at fastlægge undervisningsforløb over 4 gange, hvor man arbejder med det samme programmeringsværktøj og emne. Det kunne f.eks. være værktøjet Scratch fra MIT, hvor man visuelt bygger programmerne op, ved hjælp af ‘byggeklodser’ hvilket derfor er specielt velegnet til introducere børn til programmering.”

Begge er enige om at programmering er en vigtig kompetence, men ikke mindst at man via programmering også bliver bedre til f.eks. problemløsning af opgaver, da det er nødvendigt at forstå en given opgave til bunds for at kunne beskrive en løsning i form af et program, hvilket hjælper børnene til f.eks. bedre forståelse af matematik og logik.

Indtil videre vil undervisningen foregå i lokaler på Frederiksberg Skole, og der arbejdes på at første gang bliver lørdag den 10. januar 2015 kl. 9-12. Herefter lørdage den 7. februar, 7. marts og 11. april.

Initiativet drives på frivillig basis, og det bliver gratis at deltage. Børnene skal dog selv medbringe PC eller Mac, og naturligvis er forældre med lyst, interesse og/eller viden også meget velkomne til at bidrage, så man kan få en stor base af frivillige til projektet.

Interessede forældre og børn kan søge efter Facebook gruppen Coding Pirates Sorø eller skrive til Børge på e-mail adressen bh@burrhus.dk, og han vil sende link til en tilmeldingsformular på nettet. Information omkring Coding Pirates projektet kan findes på www.codingpirates.dk.