Sorø Kommune har i 2015 brugt 17.842.232 kr. på flygtninge. Det har kommunen oplyst til TV2, der har hentet svar fra 63 kommuner.

TV2s analyse viser, at kommunernes udgifter til flygtninge er femdoblet på få år. Ialt er udgifterne i de 63 kommuner steget fra knap 300 millioner kroner i 2010 til 1,5 milliarder kroner i år.

Til sammenligning oplyser Ringsted Kommune at have brugt 8.176.302 kr., Holbæk Kommune 37.188.245 kr. og Kalundborg Kommune 32.506.782 kr. Næstved og Slagelse Kommuner har ikke svaret på rundspørgen.

I flygtningenes første tre år Danmark skal de jf. integrationsloven tilbydes et integrationsprogram med det formål, at de skal blive selvforsørgende. Kommunernes udgifter til integrationen vokser i takt med at stadig flere flygtninge fra ikke-vestlige lande kommer hertil. Konkret går de mange skattekroner til midlertidige boliger, virksomhedspraktik, løntilskud, tolke, danskundervisning og integrationsydelse.

Kommunerne får – i de første 3 år – refunderet en stor del af udgifterne fra staten.

“Efter de tre år er kommunerne i den situation, at de selv må betale gildet. Derfor venter der en voldsom udfordring for kommunerne, hvis antallet af flygtninge bliver ved med at fortsætte i det tempo, som vi har set i de sidste to år”, siger kommunalforsker Roger Buch til TV2.

/SDL