Af Niels Hilker, formand for DN Sorø

Sorø Kommune skal turde lade sig måle på klimaindsatsen

Der har været debat om den klimaindsatsen i Sorø Kommune og politiske ønsker om, at denne skal forbedres, så Sorø Kommune igen kan blive en klimakommune.

Sorø Kommune er nemlig ikke en del af klimaaftalen med DN, og derfor ikke klimakommune. Kommunen undlod i et par år, at indsende de opgørelser, der er en integreret del af aftalen. Og blev slettet som klimakommune, da det blev klart, at der fra Sorø Kommunes side ikke var vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde.

Med Klimakommuneaftalen forpligter kommunen sig til at nedbringe CO2-udslippet fra egne aktiviteter med minimum to procent om året. Så det har hele tiden været en klar forudsætning, at der dels leveres en årlig opgørelse, og dels, at de aftalte årlige reduktioner nås.

Hvis Sorø Kommune tager behovet for CO2-reduktion alvorligt, er det – som på alle andre områder – vigtigt at opstille et synligt mål og turde lade sig måle på det.

DN Sorø støtter behovet for, at Sorø Kommune afsætter flere ressourcer på klimaområdet, så den igen kan blive en aktiv og troværdig klimakommune.