Af Helene Vadsten, kommunalvalgskandidat for Enhedslisten

Enhedslisten kræver ambitiøs klimahandling. Sorø Kommune skal have en tydelig strategi for opsætning af vindmøller og solceller med henblik på energimæssig selvforsyning, og solceller på alle offentlige bygninger i kommunen. Cykelinfrastrukturen skal forbedres, så det bliver mere attraktivt at tage cyklen frem for bilen, og Sorø Kommune skal samarbejde med Region Sjælland og trafikselskaberne om en grønnere og bedre offentlig transport, herunder en effektiv telebusordning. Og Sorø Kommune skal sikre, at kommunens egen bilpark løbende udskiftes til mere miljø- og klimavenlige køretøjer.

Enhedslisten vil satse på vind, sol og geotermik som er ægte vedvarende energikilder. Danmark har i mange år haft fokus på, at nybyggeri skal have et lavt energibehov i driftsfasen. I takt med, at vores energi i højere og højere grad bliver vedvarende, bliver det vigtigere også at fokusere på selve anlægsfasen – på at gøre byggeprocesserne og byggematerialer mere bæredygtige.

Påvirkning af klima og biodiversitet skal være en del af beslutningsgrundlaget, når der gives tilladelser til byggeri og tekniske anlæg i Sorø Kommune. I udbudsmateriale skal lokale arbejdspladser, miljø og klima prioriteres over pris.

Virksomheder, der kan være med til at skabe grøn omstilling, prioriteres, og der skal etableres gunstige vilkår for de virksomheder, der i særlig grad bidrager til bæredygtig udvikling og et rummeligt arbejdsmarked.

Men hvem skal betale? Det er et gammelt princip, at forureneren betaler. Regningen for den grønne omstilling skal ikke sendes til den enlige forælder på kontanthjælp. De rigeste, som forbruger og forurener mest, skal også bidrage mest.

Foto: ABW