Onsdag mødtes en bredt sammensat gruppe, som skal give indspil til Sorø Kommunes klimahandleplan, for første gang.

Engagementet var i top, da en bredt sammensat gruppe bestående af blandt andre repræsentanter for forsyningsselskaber, lokalråd, boligselskaber, skoler, dagtilbud, Grønt Forum og Stiftelsen Sorø Akademi mødtes for at give indspil til Sorø Kommunes klimahandleplan.

Målet med klimahandleplanen at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030 og gøre hele Sorø Kommune CO2-neutral i 2050 samt sætte gang i nødvendig klimasikring i forhold til især øgede regnmængder. Hvis målet skal nås, skal der arbejdes med CO2-reduktioner på mange områder, og derfor er det helt afgørende, at så mange aktører som muligt involveres i arbejdet.

Helle Wiben Jensen, som er en af de to projektledere på kommunens klimaindsats, siger:

”Det er overordentligt positivt at mærke det stærke engagement, der er i forhold til klima. Alle de organisationer, foreninger og institutioner, vi har inviteret ind i klimagruppen, har sagt ja til at medvirke, og på mødet i onsdags blev vi opfordret til at invitere endnu flere med. Det vil vi gøre. Den store opbakning er guld værd, vi mærker tydeligt, at folk vil det her, selvom vejen til målet er lang og ikke helt let.”

Martin Crillesen, formand for områdebestyrelsen for dagtilbud i Område Nord, deltog i mødet. Han siger:

”Det er meget positivt at få taget hul på snakken om klima. Jeg blev mere opmærksom på, hvordan vi som forældre og forældrebestyrelser også kan tage aktiv del i klimaindsatsen gennem adfærdsændringer hos børnene, som så begynder at stille spørgsmål til deres forældre.”

Borgere og andre, som vil høre mere om klimaarbejdet, er velkomne til at besøge Sorø Kommunes klimastand på folkemødet den 18. september. Her vil Helle Wiben Jensen stå klar til at fortælle om klimahandleplanen og tage imod input og ideer fra borgerne.

Fakta om klimaindsatsen
Sorø Kommune er med i det landsdækkende DK2020-netværk, som består af landets 65 mest klimaambitiøse kommuner. Netværket drives af Realdania og tænketanken Concito.

Målsætningen er at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030 og opnå fuld CO2-neutralitet i 2050. Det vil kræve forandringer i stort set alle dele af samfundet. Fra måden, vi bygger og transporterer os på, til energiforsyning, landbrug og ikke mindst vores adfærd i hverdagen.

Sorø Kommunes klimahandleplan skal være færdig i juni 2022.

Referencegruppen skal mødes yderligere to gange i forløbet. Næste gang er til november.

 

Foto: ABW