Af Abelone Bergløv, Kandidat til kommunalbestyrelsen for Enhedslisten

Det seneste budgetforlig i Sorø Kommune bragte meget positivt med sig. Ikke mindst hjulpet af, at det politiske flertal på Christiansborg, er skiftet, så der er opstået nye muligheder.

Vi er startet på indfasningen af minimumsnormeringer i 2021 og arbejder på, at der er fuld indfasning i 2023.

På det fysiske område, blev der sat midler af til bedre rammer for kommunens nedslidte bygninger, heriblandt til renovering af flere af kommunens skoler.
Der blev taget de første spæde skridt på klima- og miljøområdet med løftet om, at der udarbejdes en klimahandlingsplan.

Der arbejdes med at udbygge et velfungerende stisystem til glæde for oplevelser og adspredelse i det fri.

Sorø er blevet certificeret som bivenlig kommune og der skal arbejdes hårdt på at styrke den bynære natur.

Dette er slet ikke tilstrækkeligt. Derfor skal klima og miljø efter Enhedslistens opfattelse være topprioriteten i de kommende budgetforhandlinger.

Den nyeste analyse af kommunernes naturkapitalindeks viser, at Sorø Kommune i 2020 er placeret på en 41. plads ligesom i 2015 og kommunens score er, på trods af, at vi bryster os af at være Verdensmålskommune og af at tage hensyn til klimaet, faldet på listen fra nummer 25 til 24 – det er langtfra godt nok!

Der mangler simpelthen en prioriteret indsats.

I Enhedslisten syntes vi, at der især bør arbejdes på at udvide eng- og moseområder og den bynære natur. Begge indeks er faldet i perioden 2015 – 2020.

Enhedslisten vil yderligere foreslå, at Verdensmålsambassadøren inddrages i processen med at komme med vilde ideer, der fremmer klima og miljø.

I Sorø Kommune prioriteres erhvervslivet højt, og derfor har kommunen Erhvervsenheden “Sorø erhverv” med to ansatte, der hjælper med sparring og vejledning til kommunens erhverv. Alle ydelser hertil, er betalt af skatteborgerne.

Sorø Kommunes klima- og miljøindsats har ikke sin egen enhed, men ligger som en del af teknik, miljø og drifts samlede indsatser. Det er langt fra ambitiøst nok. Enhedslisten vil gå ind i de kommende budgetforhandlinger med ønsket om, at der etableres en klima- og miljøenhed med blandt andet en miljø og klimarådgiver. Dette vil øge chancen for, at Sorø kan leve op til sin egen Vision 2022 plan, hvor der står ”Vi vil desuden vejlede og inspirere borgerne til ressourcebevidsthed, for eksempel i forhold til byggeri, energioptimering mv.” og til Kommuneplanen for Sorø Kommune, hvor der udtrykkes et ønske om, at at kunne vejlede borgerne til mere bæredygtighed.

Sorø Kommune skal arbejde med meget mere vild natur, blandt andet af hensyn til biodiversiteten. Det gælder især på de områder, hvor det betyder noget for vores hverdag, og på områder, hvor vi virkelig flytter os på klimaområdet.

Sorø er som kommune bedre til at tale om verdensmål, end til at gøre noget ved det. Det må vi se at få lavet om på!

Del på sociale medier