Den 1. november 2011 er der børneteater i Kirke Flinterup Kirke.

Stykket hedder “Josef, Farao og alle de andre” og varer ca. 45 min.

Kirketeatret egner sig til de 4-12 årige. Arrangementet er gratis.