Fra Den konservative vælgerforening i Sorø har vi modtaget denne meddelelse:

Generalforsamlingen hos de Konservative i Sorø fandt sted den 19. januar 2016 og varede 3½ time. Der var både flere debatter og kampvalg.

Den afgående formand Sofie Torpegaard ved lanceringen af Borgmesterkagen
Den afgående formand Sofie Torpegaard

De ca. 35 fremmødte fik beretninger fra afgående formand Sofie Torpegaard, om bl.a. et år med flere valg samt et vellykket arrangement på grundlovsdagen, som blev afholdt i høj sol og med rekordstort antal besøgende. Sofie har gjort et stort stykke arbejde for vælgerforeningen. Tak for den store indsats.

Herudover har bestyrelsesmedlem Jens Varling valgt at udtræde af bestyrelsen.

Der var kampvalg til både bestyrelses- og suppleant posterne, mens formand og næstformand blev enstemmigt vedtaget.

Her er den nye bestyrelse:

Formand: Christen Galsgaard
Næstformand: Mette Skjoldan

Bestyrelsesmedlemmer:
Rasmus Dreyer
Eva Sell
Mogens Schwensen
Malene Topp
Gert Kuhn Iversen

Suppleanter:
Kristian Egebæk Mortensen
Magnus Jørgensen

I øvrigt:

Borgmester Gert Jørgensen fortalte om kommunens alvorlige situation i øjeblikket, og kom ind på sammenhold og det at føre en ansvarlig økonomisk politik.

Gert Jørgensen
Gert Jørgensen

Borgmesteren er ked af, at der er tale om besparelser på områder, hvor borgerne kan føle de bliver ramt hårdt.
Visionen er, at vi skal igennem den økonomiske krise sammen og meget gerne skulle ud på den anden side, som et stærkere Sorø. Håbet er, at vi sammen løfter os op og ud af krisen. Derfor er det vigtigt, at vi fokuserer på at blive en endnu bedre bosætningskommune. Øget bosætning, giver øgede indtægter. Sorø har meget at byde på f.eks. i f.h.t. et godt erhvervsklima, flot natur, gode skoler, en historisk by, motorvejstilkørsel tæt på o.s.v. Faktisk er der kun 3, 5 % arbejdsløshed i Sorø kommune, hvilket er lavt.

Der er også en god og fortsat udvikling i gang i både Ruds Vedby, Stenlille og Dianalund. Det er også med til at løfte vores kommune. Borgmesteren mener, at det er en stor og fin indsats de frivillige gør rundt omkring for vores kommune.

Gert Jørgensen omtalte også flygtningesituationen. Han talte om sammenhold i.f.m. modtagelsen og varetagelsen af de flygtninge der er kommet, og som er på vej. Og at situationen i øvrigt følges tæt, så vi stadig bliver klogere på hvordan vi bedst muligt håndterer de nye beboere i kommunen.

Også folketingskandidat Brian Mikkelsen fik en rigtig god snak med medlemmerne af vælgerforeningen i Sorø. Han kom ind på både infrastruktur med Tølløsebanen, Schengen-aftalen, skattepolitik m.v. Der var mange spørgsmål til vores folketingskandidat, som vi var glade for kom og hilste på os. Nyheder direkte fra Borgen er altid godt at kunne følge med i.

Tak til de medlemmer, der kom og gjorde generalforsamlingen levende og rigtig god. Og den opbakning de gav til os nyvalgte i foreningen. Det var en god aften.