På Kalenderforeningens generalforsamling i starten af maj blev Inge Merethe Røpke Olsen valgt som ny formand efter Hanne Juel Christoffersen, der trådte tilbage efter eget ønske. Den nye formand er allerede gået i gang med planlægningen af næste års kalender, som vil udkomme i slutningen af oktober.

– Jeg er meget glad for, at Inge Merethe Røpke Olsen har påtaget sig at videreføre arbejdet med Sorø-kalenderen, siger Hanne Juel Christoffersen, og jeg håber, at den fine opbakning, som jeg har fået fra Sorø Kommune og erhvervsdrivende i Sorø Kommune, bliver overført til Inge Merethe. Jeg håber naturligvis også, at Sorøs borgere vil fortsætte med at støtte projektet ved at købe årets kalender.

I 2011 tog Hanne Juel Christoffersen initiativ til at udgive en kalender med fotografier fra Sorø Kommune. Dengang tvivlede mange på projektets succes. Flere mente, at tiden var løbet fra trykte kalendere. Men den daværende Soroptimistklub i Sorø bakkede ideen op, og i oktober 2012 blev den første Sorø-kalender sendt på gaden. Den nuværende kalender, Sorøkalenderen 2022, der er nr. 10 i rækken, blev trykt i 450 eksemplarer, og Hanne Juel
Christoffersen kan se tilbage på en støt stigende interesse for kalenderen gennem de 10 år.

– Fra starten mødte jeg opbakning til projektet fra Sorø Kommune og fra mange erhvervsdrivende i Sorø Kommune, siger Hanne Juel Christoffersen.

– Salg af reklamespots har sikret den nødvendige økonomi til fremstilling af kalenderen, og vi har derfor kunnet overdrage alle indtægterne ved salget til Mælkebøttecentres arbejde for børn i Nuuk. Over de 10 år er det blevet til i alt mere end 300.000 kr., og her har det været af stor betydning,
at kalenderen er blevet solgt uden avance mange steder.

– På et par rejser til Grønland blev jeg inspireret til at sende overskuddet til institutionen Mælkebøttecentret i Grønlands hovedstad Nuuk, fordi jeg oplevede at se grønlandske børn drive rundt på gaderne længe efter sengetid, og jeg hørte restauratører fortælle, at børnene tiggede om mad. Og Mælkebøttecentret har netop som mål at hjælpe
omsorgssvigtede gadebørn.

De seneste fem år har Foreningen til Udgivelse af Sorøkalenderen administreret udgivelsen af kalenderen, efter at Soroptimistklubben i Sorø blev nedlagt i 2017.

Kalenderforeningens nye formand, Inge Merethe Røpke Olsen (tv.), sammen med den hidtidige
formand, Hanne Juel Christoffersen (th.) Pressefoto