På Sorø Privatskole finder sidste dag før juleferien sted i Sorø Klosterkirke. Her samles elever, medarbejdere og forældre til den fælles juleafslutning med musikalske indslag, julesalmer og oplæsning af juleevangeliet. Det er endnu uvist, hvad skolen gør næste år, hvor den opfattende renovation af klosterkirken er igang.

Traditionen tro foregik juleafslutningen på Sorø Privatskole i Sorø Klosterkirke. Elever, medarbejdere og forældre sang juleferien i gang i fællesskab i de hyggelige rammer, hvor der også var musikalske indslag af elever og medarbejdere og højtlæsning af juleevangeliet.

Klosterkirken, der er en af landets største og smukkeste middelalderkirker, er et af de eneste steder i Sorø, hvor der er plads til alle fra skolen på en gang. Det store spørgsmål er derfor, hvad Sorø Privatskole gør næste år, når den omfattende restaurering af Sorø Klosterkirke er gået i gang. Klosterkirken holdes åben under arbejdet, men restaureringen kommer til at foregå etapevis, hvor dele af kirken er lukket af, så der ikke kan være så mange mennesker som normalt.

”Det er super flot, at Sorø Klosterkirke har fået donationer nok til at påbegynde deres restaureringsprojekt, og vi glæder os virkelig til at se det flotte resultat. Kirken har jo stor betydning for Sorø Privatskole, ikke bare i forbindelse med juleafslutningen, men også i forbindelse med høstfesten og alle de rundvisninger, vi har dernede, på grund af kirkens store kulturhistoriske værdi. Når det er sagt, så må vi nok gå i tænkeboksen frem til næste jul, og finde på en ny juleafslutning, da der næppe bliver plads til alle på en gang næste år,” udtaler Nanna Kofoed Øhrgaard, skoleleder på Sorø Privatskole.

Alle elever på Sorø Privatskole mødte som normalt kl. 8.00, hvor der først var julehygge, pakkeleg og lignende med klassen, og derefter fælles juleafslutning i Sorø Klosterkirke kl. 10.30. Ca. kl. 12, da juleafslutningen var slut, kunne eleverne og medarbejderne gå på en lang juleferie frem til 7. januar 2019.

”Juleafslutningen i Sorø Klosterkirke er en fast tradition. Det betyder at forældre med børn på skolen, som selv har gået på skolen, kan se, hvordan deres børn nu oplever det samme, som dem. Derudover er juleafslutningen en god måde, at kombinere gudstjenesten, og det at komme i kirken, med fællesskab, taler, sang og hygge. Formidling af en tidssvarende og grundig undervisning med udgangspunkt i den danske kulturarv, og alt det som julen bygger på, er en væsentlig del af skolens værdier,” afslutter Nanna Kofoed Øhrgaard.

Restaureringen af Sorø Klosterkirke forventes at gå i gang i 2019. Kirken blev sidst hovedistandsat i 1870. Sorø Privatskole er fra 1887.