Juletræ med levende lys
Pia Kjærsgaard har ikke længere helt så travlt efter formandsskiftet, men hun har rigeligt at se til som Dansk Folkepartis værdiordfører og nyvalgt medlem af Folketingets Præsidium. Skønt kulturkampen vis-a-vis regeringen kører på højeste blus, havde det erfarne folketingsmedlem tid til at lægge vejen forbi Sorø Kultur- og Fritidscenter, hvor DF Sorø onsdag den 12.12.12 havde inviteret til julehygge. Mødet var offentligt, og blandt de mange deltagere var fans og nysgerrige fra alle områder af det politiske landskab.

I dagens anledning havde DF Sorø fremtryllet et smukt pyntet juletræ. Træet var traditionelt behængt med levende lys, der ind imellem kom tæt på både grene og talere. Selvom der var enkelte i forsamlingen, der blev nervøse, lod det ikke til at anfægte aftenens hovedperson, som tørt konstaterede “det er jo ikke Sankt Hans”.

Julesang og spørgelyst
Som da Morten Messerschmidt var i byen, blev der spillet op til sang. Denne gang var det dog ikke Morten, men Stephen Holm fra Montfortanerne, der satte sig til klaveret og akkompagnerede forsamlingen i “Julen har bragt velsignet bud”. Det er muligt, at montfortaneren havde valgt en bedre toneart end Messerschmidt. Eller også var det julestemningen. Under alle omstændigheder var der væsentlig mere power på sangen end til EU-debatten i februar.

Spørgelysten hos de fremmødte fejlede heller ikke noget i denne ombæring. Da Pia havde berettet om det vellykkede formandsskifte og sit nye liv som syvsover og værdiordfører, gik debatten over stok og sten om så forskellige emner som offentlig digitalisering, ministerpensioner, modersmålsundervisning, kontanthjælp, ytringsfrihed, grænsekontrol, bureaukrati, Mogens Glistrup og det næste folketingsvalg.

Dominerende minoritet
Den tidligere DF-formand står ikke længere op kl. 6 hver morgen, men hun har ikke ligget på den lade side som kulturkæmper i den seneste tid. Værdipolitikken er og bliver Pia Kjærsgaards hjertesag, og i Sorø tog hun fat i den højst aktuelle frontlinje, nemlig balladen om juletræet i den nu landskendte multikulturelle beboerforening i Kokkedal.

Det ihærdige forsøg på at nedlægge juletræet i Egedalsvænge har fået mange til at tænke dybere over de problemer, muslimsk indvandring fører med sig: “Vi er et pragmatisk folkefærd. Vi finder os i meget, vi er tolerante og knytter hænderne i lommerne, men juletræssagen har åbnet folks øjne”, sagde Pia Kjærsgaard, der dog vurderede, at det skal blive skidt, før det bliver godt. Regeringen vil sandsynligvis blive siddende tiden ud, og allerede nu har den indført 25 lempelser af udlændingepolitikken og forsøger dermed ihærdigt at skrue tiden tilbage til 1980erne, påpegede værdiordføreren.

Kulturkampen med de radikale
Hvis der skulle være enkelte, der var i tvivl, blev det på mødet i Sorø helt tydeligt, at Dansk Folkepartis modpol mere end nogensinde før er De Radikale. Pia Kjærsgaard fremhævede både Uffe Elbæk, Sofie Carsten Nielsen og Manu Sareen for deres alternative syn på kultur, familie og kirke. Nu er er Uffe som bekendt en saga blot, men ligestillingsordføreren med mellemnavnet Carsten går ind for bigami og intetkøn, og Manu Sareen har gjort sit for at adskille kirke og stat, selvom han pure benægter, at det er er de radikales hedeste ønske.

Lukkede grænser, åbne kasser
For Pia Kjærsgaard er det disse temaer, der foruden grænsekontrollen udgør værdipolitikken. Når det gælder økonomien, er der ingen tegn på, at DF vil flytte sig fra partiets nuværende standpunkt: Åbne kasser kombineret med det fromme ønske om lukkede grænser.

Blandt publikum sad en socialrådgiver, der var træt af at uddele kontanthjælp på livstid til indvandrere, og hun spurgte, om det dog ikke var muligt at lukke kassen efter 10 år. Hertil svarede Pia Kjærsgaard, at hun er ked af, at regeringen har fjernet starthjælpen, men man kan ikke give indvandrere dårligere vilkår end den oprindelige befolkning, og at vi i Danmark i øvrigt ikke har tradition for at folk ligger og sulter på gaden.

Det var et svar, som publikum ved Deres udsendtes bord så som en god anledning til at spise endnu en æbleskive. Og mens gløggen gik rundt på ny, læste Pia Kjærsgaard uddrag af Jul på borgen II, en samling julehistorier fortalt af folketingsmedlemmer, der udkom 1. december.

Og det skete i de dage
DF-arrangementet i Sorø var også en lejlighed til at hilse på Steen Thomsen, der er organisationskonsulent i partiet og har siddet i hovedbestyrelsen siden 2004. Han afviklede myndigt julekonkurrencen, som tog udgangspunkt i et spørgeskema med 17 af regeringens valgløfter. Forsamlingen skulle svare på, hvilke løfter regeringen har overholdt, og der var naturligvis tale om et trickspørgsmål: Samtlige løfter fra elevloft i Folkeskolen til betalingsringen er droppet.

“Jul i Sorø er ikke som i Kokkedal”, bemærkede Steen Thomsen efter præmieuddelingen. “Her er både juletræ og oplæsning af juleevangeliet”, og gav dermed det sidste ord til formanden i DF Sorø, Michael Pihl, der læste Lukas, kapitel 2 vers 1-20.