Sorø Erhverv meddeler, at Region Sjælland har besluttet at oprette imellem 200 – 400 ekstra jobfunktioner, som hovedsageligt er tiltænkt de ukrainere, der er ankommet til Danmark i forbindelsen med krigen i Ukraine. I den proces har Jobcenter Sorø den koordinerende rolle imellem de 17 jobcentre med at varetage formidlingen til Region Sjælland.

Der er i de seneste 14 dage modtaget 30 stillinger fra Region Sjælland, hvor Jobcenter Sorø er i gang med at matche dem med de erfaringer samt de faglige, sproglige såvel som sociale kompetencer den enkelte ukrainer kan byde ind med til hver enkelt stilling. Stillingerne er fordelt over 10 forskellige lokationer i hele regionen.

Har du i din virksomhed lyst til at ansætte en ukrainer kan du rette henvendelse til virksomhedsservice i Jobcentret på tlf. 5787 6950 eller pr. mail virksomhedsservice@soroe.dk

Foto: ABW