Af Niels Hilker, medlem af Grønt Forum og tovholder for arrangementet

Grønt Forum i Sorø Kommune indbyder til et spændende møde med meteorolog Jesper Theilgaard, som vil holde sit foredrag ”Mellem orkaner og klimaændringer”.

Det sker tirsdag den 24. januar 2017 i Sorøs Kultur- og Fritidscenter.

Grønt Forum håber på stort fremmøde, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Der er gratis adgang og alle er meget velkomne.

Jesper Theilgaards foredrag kommer ind på klimaet og de konsekvenser klimaændringerne medfører. Disse ændringer kan ikke blot iagttages på indlandsisen, men også i den globale politiske debat.

Det er ikke målet med aftenen, at vi skal debattere den lokale klimaindsats eller umiddelbart modtage konkrete anvisninger. Grønt Forum vil med aftenen gerne understøtte en bred erkendelse af, at handling på klimaområdet er nødvendig, og ser frem til en udbytterig aften.

Grønt Forum er nedsat af Sorø Kommune og skal rådgive på natur- miljø og klimaområdet. Det består af repræsentanter fra en række grønne eller beslægtede foreninger i Sorø Kommune.

Jesper Theilgaard
Jesper Theilgaard