For nogle har det været sommer, for andre har det bare været juli. Er du en af dem, der har et rigtigt iværksættergen, så kan det godt være vanskeligt at kende forskel på ferie, arbejde og engagement for din idé.

Trangen til at blive sin egen herre har i mange år ikke været større end den er nu. I 2012 er der allerede startet 87 nye virksomheder i Sorø Kommune.

Desværre starter mange deres virksomhed uden at have alt det praktiske på plads – og det kan have alvorlige følger både for den nye virksomhed og for iværksætteren.

Under overskriften ”Vil selv – kan selv” holder Sorø Erhverv derfor informationsmøde tirsdag den 28. august kl. 18.30 i Energiens hus. Her kan du høre mere om krav til forretningsplan, muligheden for at købe en virksomhed frem for at starte fra bunden, og så kommer der en lokal iværksætter og deler sin historie. Du kan også høre mere om det kommende iværksætterkursus, som begynder den 28. september.

Informationsmødet er et ud af fire møder som Sorø Erhverv arrangerer i samarbejde med Slagelse Erhvervsservice. Så er du forhindret den 28. august, har du mulighed for at deltage i et møde i Slagelse den 21. august, Skælskør den 4. september og Korsør den 11. september.

”Vil selv – kan selv” er tværkommunal iværksætterkampagne med aktiviteter fra den lokale erhvervsfremmeorganisation.

Tid og sted
Tirsdag den 28. august kl. 19-21.30 i Energiens hus, Energivej 3, 4180 Sorø.

Sorø Kommunes erhvervsstrategi sætter fokus på iværksætteri, som et af de værkstøjer der skal være med til at udvikle vores kommune i fremtiden.

Yderlige oplysninger kan fås hos erhvervschef Niels-Henrik Glisbjerg på nhg@soroe.dk tlf. 579876034 eller mobil 29325692.