Sorø Kommune har givet tilladelse til etablering af kanoisætningsplads ved Kongsgaarden. Der gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og tilladelse efter vandløbslovens § 47.

Kanoisætningspladsen skal etableres på Susåens nordbred ved Kongsgaarden. Afgørelsen omfatter tilladelse til at sætte en rampe til optagning og isætning af kanoer samt en isætningskant og to skilte.

Isætningspladsen indgår i EU Life projektet “Malermusling”.

Læs mere her.

Foto: ABW