iPads_på_Sorø_PrivatskoleSorø Privatskole udleverer iPads til eleverne i 4.-6. klasse. Efter sommerferien starter udlevering til eleverne i 1.-3. klasse. Det er ambitionen, at iPads i løbet af ganske kort tid vil være et vigtigt værktøj i elevernes læring og en naturlig del af undervisningen på Sorø Privatskole.

Formålet er, at accelerere elevernes læring og hæve det faglige niveau. Særligt stort forventes potentialet at være i forhold til inklusion og undervisningsdifferentiering.

”Vores elever i 1.-6. klasse får udleveret en iPad til undervisningsbrug, som en del af skolens 1:1 program. Ambitionen er, at benytte digitalt pensum og undervisningsmaterialer samt samarbejdsværktøjer for øget elevsamarbejde og individuel instruktion i alle fagområder. Målet er, at accelerere elevernes læring, gennem en synliggørelse af læringsmål, der sikrer et øget ansvar og motivation for læring,” udtaler Casper Madsen, skoleleder på Sorø Privatskole.

I skoleverdenen er der stort fokus på at skabe en sammenhæng mellem samfundet, børnenes uddannelse og den fremtid de står foran.

”Enhver undervisning tager udgangspunkt i et erfaret behov. Spørgsmålet, vi kontinuerligt stiller, er derfor: ’Hvilke kompetencer har og får vores elever behov for?’ og ’Hvordan lærer eleverne disse kompetencer mest hensigtsmæssigt?’ Vores fokus er på, at målrette undervisningen mod, at eleverne udvikler kompetencer, som er efterspurgte og relevante i det samfund, de er en del af,” forklarer Casper Madsen, skoleleder på Sorø Privatskole.

iPads_på_Sorø_Privatskole_2Sorø Privatskole har igennem de seneste 5 år haft fokus på at udvikle skolens brug af IT i undervisningen. Siden 2013 har skolen målrettet arbejdet med digitale læringsprocesser med udgangspunkt i forskellige computere og tablets i klasseundervisningen. Fokus har været på forskellige tablets, læringsplatforme og digitale læringsresurser.

Sorø Privatskole vurderer nu, at kravene til den læringsplatform, som skolen vil benytte, er på plads. Derudover har skolen gennemført en række forsøg og tiltag, der sikrer, at de tekniske forudsætninger for en succesfuld implementering er på plads. Skolens medarbejdere har fået iPads og de har været på forskellige kurser og seminarer internt og eksternt.

Det er meningen, at alle på Sorø Privatskole skal deltage i at udvikle en tilgang til uddannelse, som handler mere om at have fokus på elevernes udbytte end på organisering af undervisning. Dvs. et fokusskifte fra undervisning til læring.

”På den måde bliver den digitale virkelighed og fremtid, som eleverne navigerer og vokser op i, tydeligt og naturligt til stede i det faglige. Det gælder alle steder, hvor det giver mening, og hvor det giver bedre læring for alle,” udtaler Casper Madsen, skoleleder på Sorø Privatskole.

Sorø Privatskole arbejder efter et læringssyn, der tager udgangspunkt i, at eleverne bliver deltagende og producerende i læringsprocessen med fokus på samarbejde, kommunikation og læringsfællesskaber.

Sorø Privatskole har ikke tradition for mange nedskrevne regler, men har alligevel udarbejdet en række retningslinjerne for elevernes brug af iPads. Skolens iPads må blandt andet ikke tages med ud i frikvartererne. Det sikrer, at eleverne husker at prioritere bevægelse og leg uden involvering af en iPad.

Derudover har Sorø Privatskole udarbejdet 5 mål for elevernes brug af iPads, der skal sikre et fælles fokus i læringsprojektet:

1. Bred anvendelse af teknologi

2. Udvikling af læringsrummet

3. Læreprocesser understøttes af læringsteknologien

4. Inklusion og undervisningsdifferentiering øges

5. Skole-hjem-samarbejdet styrkes.

Læringsmålene er udarbejdet med erfaringer fra blandt andet Hove Park School i Storbritannien, Sorø Kommune og skolens iPad-konsulenter.

Fakta
Erfaringer med iPads:
• Øger elevens engagement i læringsprocessen.
• Giver læreren mulighed for at personliggøre deres instruktioner i klassen.
• Forbedrer lærerens mulighed for individuel tilrettelæggelse af læringsmål/undervisningsaktiviteter.
• Øger muligheden for elevsamarbejde med andre online – fx via e-mail, instant messaging og andre Web 2.0 applikationer.
• Styrker elevens mulighed for at forberede sig til undervisningen.
• Styrker elevens mulighed for at efterbehandle undervisningen – fx ved lektielæsning.
• Den daglige brug af 1:1 teknologi giver den bedste succes med at forbedre elevernes læring.

Læringsteknologien:
• Støtter elevens læringssituationer i skolen, hjemmet og lektiesituationen.
• Giver læreren mulighed for en øget individuel tilrettelæggelse af undervisningen.
• Giver eleven bedre mulighed for en øget individuel læring generelt.