Fire skoleklasser i Sorø Kommune får en usædvanlig kunstoplevelse næste år. Sorø Kommune er nemlig udvalgt som en ud af seks kommuner i landet til at deltage i det internationale Ciclo-projekt der har til formål at skabe et berigende møde mellem kunstens verden og skolen.

Projektet er internationalt og bygger bro mellem kulturinstitutioner, udøvende kunstnere og skoler i Brasilien, Kina, Rusland, Sydafrika – og Danmark.

Udover at arbejde med kunst på en anden måde og samarbejde med en udøvende kunstner, får eleverne også venskabsklasser i andre deltagerlande.

Temaet er bæredygtighed, og hele forløbet skal munde ud i en stor fælles event hvor resultaterne af alle de skabende processer samles.

Det kunstneriske forløb finder sted i foråret 2014, men allerede i år tager man fat på at starte projektet op, blandt andet gennem en konference den 12. juni.

I Sorø Kommune er det 4. b og 4. c på Holbergskolen og 4. b og 4. c på Pedersborg Skole som deltager i projektet.

Projektets gennemførelse afhænger dog stadig af om det lykkes at indhente de forventede tilskud og fondsmidler.

Fakta om Ciclo-projektet:

  • Ciclo er et Arts Education-projekt under UNESCO. I Danmark drives projektet blandt andre af LMS – Levende Musik i Skolen – som også arrangerer skolekoncerter. 
  • Det første Ciclo-projekt blev afholdt i 2012 blandt ni klasser i fire danske kommuner samt på 10 skoler i Brasilien. 
  • Projektet er bygget op om en skabende proces hvor kunstnere, lærere og elever samarbejder om forløb og læreproces.
  • Temaet er bæredygtighed.
  • Der opbygges internationale kontakter omkring parallelle aktiviteter i Brasilien, Kina, Rusland og Sydafrika. De danske klasser kobles med venskabsklasser.
  • Hele projektet afsluttes med offentlige opførelser der sætter resultaterne af de skabende processer sammen til en stor fælles event.
  • De seks kommuner i projektet er Sorø, Brønderslev, Vejle, Kalundborg, Rudersdal og Ishøj.

 

Musikalsk oplevelse fra Ciclo 2012
Musikalsk oplevelse fra Ciclo 2012