Stærke børnefællesskaber 1Ca. 70 medarbejdere og ledere fra skoler, daginstitutioner og Fagcenter Børn og Familie i Sorø Kommune var mandag samlet på Værkerne til et kick-off arrangement for næste fase af arbejdet med inklusion i kommunen.  Det oplyser Sorø Kommune i en pressemeddelelse:

10 pædagogiske pejlemærker, et fælles ressourcelandskab og en række tværfaglige indsatser er nogle af de bærende redskaber i Sorø Kommunes inklusionsindsats. Redskaber og indsatser er udarbejdet af ledere og medarbejdere fra hele børne- og familieområdet i Sorø Kommune, som led i det toårige projekt Stærke Børnefællesskaber, Sorø Kommune har deltaget i sammen med Undervisningsministeriet.

Mandag blev resultatet af de to års arbejde præsenteret for nogle af de mennesker, som skal gå foran, når redskaber og tilgange skal gå fra projektfase til at blive en del af virkeligheden i kommunens skoler og institutioner.

Stærke børnefællesskaber 2Kompetenceudvikling
Helt konkret kommer de fælles pejlemærker til at udgøre hovedelementet i et omfattende kompetenceudviklingsforløb, som bliver gennemført over de kommende halvandet år. Her vil alle medarbejdere i Sorø Kommunes daginstitutioner og skoler få lejlighed til at gå i dybden med pejlemærkerne og på den måde styrke den fælles platform for inklusionsindsatsen.

Kendskab på tværs gavner børnene
Irene Fält, souschef i Holberghaven, og Charlotte Olsen, pædagog i Ventemøllegården har været med i en af arbejdsgrupperne og præsenterede på kick-off dagen det såkaldte ”ressourcelandskab.”

– Modellen giver alle, der arbejder med børn og familier, et fælles overblik over hinandens kompetencer. Det bliver nemmere at finde ud af, hvor man kan henvende sig for at få hjælp eller sparring omkring et barn, en familie eller en børnegruppe – og det bliver mere ensartet, hvornår man for eksempel skriver en indberetning eller søger om hjælp fra en fagperson, siger Charlotte Olsen.

– Det, at vi kender mere til hinanden og hinandens kompetencer, gør det også lettere at få en uformel drøftelse med for eksempel en psykolog eller en sagsbehandler uden at barnet eller familien behøver blive til ”en sag”, siger Irene Fält.

Skoleleder Carsten Andersen fra Ruds Vedby Skole er enig i, at en stor del af gevinsten ved projektet består i, at man har fået styrket kendskabet til hinanden på tværs af skoler, daginstitutioner og forvaltning.

– Der er skabt kendskab på tværs og måske en større gensidig respekt for hinandens faglighed. Når vi er bedre til at nedbryde de skel, der kan være mellem skole, institution og forvaltning, og i stedet ser på barnet, så kan vi meget bedre hjælpe barnet og familien, siger han.

Formand for Sorø Kommunes børn og undervisningsudvalg, Rolf Clausen, deltog også i arrangementet. Han siger:

– Jeg er glad for, at vi i byrådet har været enige om at frede de to millioner, som vi satte af til inklusionsindsatsen. Jeg er ret sikker på, at det giver indsatsen et godt skub, så de mange interessante indsatser, vi ser her, kan gøre en forskel i børnene og de unge menneskers liv.

Pernille Mathiesen
Pernille Matthiesen

Plads til uenighed
Pernille Matthiesen er en af de to konsulenter fra Undervisningsministeriet, som har været med gennem hele projektet.

– I Sorø Kommune har man valgt at gennemføre projektet med en meget bred inddragelse af både ledere og medarbejdere. Alle har udvist stort engagement og har prioriteret arbejdet hele vejen igennem. Noget andet, jeg har hæftet mig ved, er, at der har været plads til uenighed – både i styregruppen og i arbejdsgrupperne. Det betyder, at de endelige indsatser er blevet kvalitetssikret og trykprøvet, fordi man har lyttet til mange forskellige synsvinkler på dem, siger hun.

Fakta
De pædagogiske pejlemærker bygger på tre pædagogiske teorier, nemlig Marte Meo, Narrativ Pædagogik og LP-modellen, som allerede er en integreret del af tilgangen i Sorø Kommunes skoler og institutioner.

Inklusionsprojektet Stærke Børnefællesskaber er et samarbejdsprojekt med Undervisningsministeriet. Projektet har været i gang i to år.

Kompetenceudviklingsforløbet, som starter efter sommerferien, omfatter 24 timers uddannelse af samtlige medarbejdere i kommunens skoler og daginstitutioner. Her vil medarbejderne gå i dybden med de pædagogiske pejlemærker, som udgør grundstenen i kommunens arbejde med inklusion.

Hent folder