Dit Sorø var søndag den 7. juli til gudstjeneste i Bromme Kirke. Bromme Kirke i Pedersborg-Bromme Pastorat var en af flere kirker i Sorø, som medvirkede i Ingemann-dagen, på initiativ af Ingemann Selskabet og Foreningen 1684-1862.

Således blev der sunget Ingemann-salmer denne dag:

Lysets engel går med glans
Lover Herren! Han er nær
Den store mester kommer
Fred hviler over land og by
Til himlene rækker din miskundighed, Gud
Dejlig er jorden