Politisk konservativt sensommertræf er netop overstået den 17. september 2016. Arrangøren oplyser:

MF Brian Mikkelsen, her i dagens panel
MF Brian Mikkelsen, her i dagens panel

Mødet blev holdt på Sørup Herregaard ved Ringsted, hvor der både var oplæg og god debat mellem paneldeltagere og tilhørere. De politiske paneldeltagere var: MF Brian Mikkelsen, Borgmester Gert Jørgensen og Brigitte K. Jerkel fra Regionsrådet.

Emnet var infrastruktur på Sjælland, og blev set ud fra forskellige synsvinkler. Hovedvægten lå på bilkørslen. Dog blev også ”kørsel på skinner” berørt.

Infrastrukturen blev drøftet med udgangspunkt i Fehmern Belt projektet – hvor direktør Stig Rømer deltog, Den Sjællandske Tværforbindelse(rute 22) og forlængelsen af Kalundborgmotorvejen fra Skovvejen(rute 23). Der var stor enighed om, at kommunerne i region Sjælland, må samarbejde for at løse opgaverne både ifm. anlæggelse af veje til løsning af den erhvervsmæssige aktivitet, og dem der vil følger med opgaverne. Man skal både tilgodese bil pendlerne, og dem der anvender offentlig trafik.

Bosætning, infrastruktur, uddannelse og jobskabelse var nøgleordene fra dagens oplægsholdere, fra panelet og fra de spørgelystne.

Regionsrådsmedlem Brigitte K. Jerkel
Regionsrådsmedlem Brigitte K. Jerkel

Ting tager tid
Brian udtalte bl.a., at der altid er både politiker parametre og trafik parametre at tage hensyn til. ”Det er rigtig vigtigt at finde ud af, hvor skal pengene bruges ifht at få minimeret tiden på landevejen. Og det gælder både på erhvervs- og pendlersiden. Pengene skal bruges optimalt, så flest muligt får noget ud af det. Der er brug for flere trafik investeringer, så vi får gang i væksten.”

Brian pointerede, at det tager tid at få gennemført større infrastrukturelle projekter. Det viser historien. Så selvom den gode intention er der og planerne lagt, så tager ting tid.

Vi skal kæmpe sammen
Brigitte ville også gerne have fokus på infrastrukturen på skinner. Og fik os mindet om, at kampen om Tølløse-banen blev vundet. Det er vigtigt at kæmpe sammen om en god sag.

Brigitte ville også gerne have fokus på infrastrukturen på skinner. Og fik os mindet om, at kampen om Tølløse-banen blev vundet. Det er vigtigt at kæmpe sammen om en god sag.

Her Gert Jørgensen, der holder oplæg på dagen
Her Gert Jørgensen, der holder oplæg på dagen

Vigtigt med jobskabelse og bosætning
Gert Jørgensen valgte at holde fokus på bl.a. vækst og beskæftigelse. Kommunerne bør samarbejde mere, og se de fordele vi alle har. Kun derved opnår vi vores mål. Sorø Kommune, som i årets erhvervsklima – undersøgelse, er kåret til at have det bedste overordnede erhvervsklima, er meget interesseret i at forfølge den gode udvikling.

”Der skal være fokus på jobskabelse og bosætning”, fortæller Gert videre. F.eks. tager Sorø Kommune udgangspunkt i virksomhedernes jobåbninger, forventningsafstemmer, og arbejder med kompetenceløft frem for jobsøgningskurser, der ofte giver negative oplevelser for borgeren og virksomhederne. Sorø Kommune forventer at etablere mindst 120 nye boliger de kommende 2 år.

En spændende dag, med en god stemning er slut, og det blev aftalt at holde et fokus på infrastruktur debatten. Vi skal i fælleskab løfte infrastrukturen på Sjælland.

Det er vigtigt at tilføje, at dagen bragte mange gode betragtninger og ideer på banen. Mange fremmødte politikere fra hele Storkredsen deltog engageret og aktivt. Lad os få nogle flere af disse dage.

Stor tak til Storkreds Sjælland for en givtig dag. Tak til Lars fra Ringsted for tovholderrollen.

Storkreds formand Allan Tirsgaard afrunder dagen her
Storkreds formand Allan Tirsgaard afrunder dagen her