Indlæg af Linda Nielsen, SF, medlem af byrådet.

Vi ved, at der er 119 personer i Sorø Kommune, der er ramt af kontanthjælpsloftet. De fleste er kvinder, og de fleste har børn. Vi ved også, at selv om antallet af kontanthjælpsmodtagere falder i Sorø Kommune, så forbliver det antal, der er ramt af kontanthjælpsloftet, på det samme.

Det ser altså ikke ud til, at det er kontanthjælpsloftet, der medvirker til, at kontanthjælpsmodtagere kommer i job.

Kontanthjælpsloftet gør ingen nytte. Tværtimod gør den blot fattige børnefamilier endnu fattigere. Det er ikke småpenge, familierne mister. Kontanthjælpsloftet betyder en indtægtsnedgang på 10-20 %.

Som kommune kan vi ikke fjerne kontanthjælpsloftet. Det kan kun Folketinget.

Men vi kan lave indsatser, som kan afhjælpe det afsavn, som børnene udsættes for. Vi kan lave indsatser, som understøtter, at de voksne i familierne får en bedre økonomi.

Jeg savner virkelig, at vi kommer videre med en fattigdomsstrategi i Sorø Kommune. I januar 2018 besluttede vi i byrådet, at vi skulle have en fattigdomsstrategi. Social- og Sundhedsudvalget skulle drøfte indsatser overfor fattige familier.

Men siden er den beslutning lagt i en kommunalpolitisk syltekrukke. Jeg har spurgt til det på møder, nu spørger jeg i et åbent læserbrev: Hvorfor skal det tage så lang tid at finde frem til indsatser overfor fattige familier? Hvorfor skal det tage så lang tid at nå frem til en fattigdomsstrategi?

Foto: ABW