Takket være et tilskud fra Friluftsrådet er der nu startet et nyt projekt op i idrætsundervisningen på Sorø Borgerskole. Formålet er at styrke mulighederne for, at flere teenagepiger får mulighed for at komme ud i naturen, være aktive og blive inspireret til at dyrke friluftsaktiviteter.

Projektet hedder ”NatureWalk – Piger på tur”. Her får en gruppe piger fra to 7. klasser på Sorø Borgerskole mulighed for at prøve kræfter med gå-aktiviteter, vandreture og friluftsaktiviteter i et 8-ugers forløb i idrætsundervisningen.

Bygger videre på de gode erfaringer
Paula, der er idrætslærer på Sorø Borgerskole og tovholder på forløbet, fortæller:

”Vi har tidligere haft rigtig gode erfaringer med at inkorporere gå-aktiviteter i nogle af idrætstimerne, hvor vi har set, at denne aktivitetsform kan være med til at skabe fornyet motivation for bevægelse – særligt blandt pigerne.”

”Samtidig har vi også oplevet, at gå-aktiviteterne, kombineret med gode snakke undervejs og det at opleve roen i naturen kan bidrage positivt til fællesskabet og trivslen blandt eleverne”.

”Med projektet her får vi en unik mulighed for at lave et struktureret og længevarende forløb med gå-aktiviteter – og med et endnu større fokus på at inddrage naturen og facilitere de gode snakke. Samtidig får vi indsamlet nogle værdifulde erfaringer, som vi kan bruge i undervisningen fremadrettet og udbrede konceptet til øvrige skoler i kommunen også.”

Samarbejde mellem skole og lokale foreninger
Forløbet i idrætsundervisningen strækker sig over 8 uger, hvor gå-aktiviteter og vandreture afprøves i forskellige retninger og med forskellig fokus. Hovedformålet er at inspirere teenagepiger til at komme ud i naturen og bruge gå-aktiviteter som motionsform. Samtidig tilegner pigerne sig også basale færdigheder inden for friluftsliv.

Projektet er afvikles i tæt samarbejde med den lokale forening NaFri, hvor der har stor erfaring med at udvikle friluftsaktiviteter. De har samtidig erfaring med målgruppen bl.a. via aktiviteter specifikt for piger.

I forløbet vil der også blive sat ekstra fokus på trivsel og fællesskab via samarbejde med den lokale
forening PUST, en forening hvor frivillige står for samtalegrupper også specifikt for børn og unge.

Forløbet fortsætter i skoleregi frem til uge 40 og undervejs, arrangeres der også særlige ture for eleverne.

Friluftsrådet har støttet projektet med 26.350 kr. til materialer bl.a. et klassesæt med aktivitetsmålere og midler til ekstern underviser.

Flere ”Piger på tur”-hold på vej
Som en del af projektet ”NatureWalk” bliver der også udarbejdet undervisningsmaterialer. Sammen med et klassesæt med aktivitetsmålere kan det fremadrettet frit bruges af andre klasser og øvrige skoler i Sorø Kommune til at gennemføre lignende forløb.

Samtidig vil kommunens idrætskonsulent være med til at hjælpe interesserede foreninger med at opstarte lokale gå-hold i forlængelse af skoleforløbene.

Opstart af nyt gå-hold for piger
Det første nye gå-hold målrettet teenagepiger er allerede klar til at gå i luften i Sorø. Her er der opstart torsdag 16. september kl. 18:30. Det er gratis at komme og prøve at være med – og man kan bare dukke op. Mødestedet er p-pladsen ved Grønningen/Fægangen (Fægangen 7, 4180 Sorø).

Det nye gåhold bliver også en del af NaFri’s tilbud med “Friluftsliv for piger, hvor man både kan være med i et hyggeligt fællesskab og få en masse gode naturoplevelser. Vil du vide mere om det nye gåhold for piger i Sorø, kan du kontakte Tonie Bjørnskov fra NaFri: tonie@nafri.dk / tlf. 20 11 49 87

 

Foto: Sorø Kommune