Så faldt der endelig lidt regn til glæde for haveejerne i Sorø. Som bekendt har Frederiksberg Vandværk p.g.a. den langvarige tørke, indført vandingsforbud med slange.

Mange haver tørster. Disse sydvendte roser har dog klaret tørken i fin stil.
Mange haver tørster. Disse sydvendte roser har dog klaret tørken i fin stil.

Dit Sorø har spurgt vandværksbestyrer Jens Olsen om sammenhængen. Han bekræfter, at der er masser af vand i undergrunden, men at vandværket ikke kunne følge med i produktionen den aktuelle søndag. “Der blev brugt over dobbelt så meget vand som på en “normal” søndag, og da vi producerer drikkevand, var vi nødt til at indføre denne restriktion. Det er ikke OK at sætte vanderen til at vande græsplæne men OK at fylde vandkanden og vande sine planter”, pointerer Jens Olsen.

“Da der tilsyneladende er udsigt til, at havevanding kan blive foretaget fra oven, vil restriktionen blive ophævet om kort tid. Desuden har vi foretaget nogle tekniske ændringer, der gør, at vi i ekstreme situationer vil kunne producere det nødvendige vand”, skriver Jens Olsen, der er glad for, at beredskabet ikke også skulle bruge vand til en brand.

Hvad der vil blive foretaget af restriktioner i fremtiden. vil vandværket vurdere ud fra den aktuelle situation, og det er jo ikke første gang der har været indført restriktioner.