Sorø Forsynings forbrugere skal vælge to forbrugerrepræsentanter, og to suppleanter til bestyrelserne i Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S for perioden 2022 til og med 2025.

De to valgte forbrugerrepræsentanter indtræder i bestyrelserne for Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S.

Der har været mulighed for at stille op i december måned 2021, og nu kan alle der er forbrugere hos Sorø Vand A/S eller Sorø Spildevand A/S vælge blandt de seks opstillede – se hvem de er her.

Alle der er myndige, og som modtager drikkevand fra Sorø Vand A/S eller afleder spildevand til Sorø Spildevand A/S kan stemme.

Du skal stemme senest 31. januar 2022. Log ind med NemId og afgiv din stemme her:

https://www.soroeforsyning.dk/om-forsyningen/forbrugervalg2022/

Foto: ABW