Af Bo Mouritzen, Medlem af Kommunalbestyrelsen – Enhedslisten i Sorø

Den 12. oktober fik vi i kommunalbestyrelsen en invitation til Borgmester Gert Jørgensens fødselsdagsreception torsdag den 4. november. Afsenderen var viceborgmester Lars Schmidt på kommunalbestyrelsens vegne

Fra Enhedslisten undrer vi os en del over denne invitation. Derfor sendte vi den 20. oktober en række spørgsmål til borgmester og viceborgmester. Dags dato har vi stadig ikke modtaget et svar. Nu prøver vi med et åbent brev.

Enhedslisten undrer sig over, at det er kommunalbestyrelsen, der inviterer. Det har Kommunalbestyrelsen ganske enkelt aldrig truffet beslutning om!

Fra Enhedslisten vil vi gerne vide, hvad der er sat af til at afholde denne reception? Eller på almindeligt dansk, hvad koster det borgerne i Sorø kommune at fejre Gert? Og hvem har truffet beslutning om, at kommunens borgere skal betale for det? Det er ikke kommunalbestyrelsen, på trods af det er den, der står som afsender! Kommunalbestyrelsen er ikke engang orienteret om hvem og hvor mange, der er inviteret med til fejringen

Efter Enhedslistens opfattelse er det magtmisbrug, når man sender en invitation på hele Kommunalbestyrelsens vegne, uden at Kommunalbestyrelsens medlemmer har taget stilling igennem en sag, er blevet hørt eller for den sags skyld blot orienteret inden afsendelse. Det er efter Enhedslistens opfattelse et udtryk for magtarrogance, når vi som medlemmer af kommunalbestyrelsen ikke engang kan få svar på spørgsmål om bl.a. økonomi og beslutningsgrundlaget omkring arrangementet.

Der er selvfølgeligt den mulighed, at beslutningen er sket i Økonomiudvalget, hvor Enhedslisten ikke har sæde. Men det har vi ikke kunne læse, hverken i dagsordener eller referater. Skulle det være sket i Økonomiudvalget udenom dagsordenen, så kunne vi godt tænke os at vide, hvad grundlaget for beslutningen er?

Fra Enhedslisten undrer vi os også over hvorfor der afholdes reception for Gert Jørgensen i forbindelse med en rund fødselsdag? Der er så vidt vi husker mindst tre andre, der har haft runde fødselsdage i år uden det har udløst reception, hvorfor skal der være den forskelsbehandling?

Hvad er begrundelsen for denne reception? Er det kommunens gaveregulativ? Eller er der et andet grundlag? Er det almindelig praksis, at der afholdes receptioner ved runde fødselsdage? Og hvem er så inkluderet i denne praksis? Borgmester, Viceborgmester, 2. Viceborgmester og hvem andre?

Fra Enhedslisten vil vi også gerne vide, hvor det er beskrevet, hvem der får reception og hvem der ikke gør!

Enhedslisten vil bede Ankestyrelsen vurdere, om det ikke er kommunalt tilskud til flertalsgruppens valgkamp, når der uden om alle besluttende organer i kommunen, 12 dage før et valg, afholdes en reception, hvor ansatte i Kommunen samt mange andre er inviteret til at fejre en borgmester.

Foto: SDL