Byrådsmøde på Borgerskolen
Byrådsmøde på Borgerskolen

Når året skifter, er det på sin plads at gøre sig nogle tanker om året der gik og året der kommer, ikke mindst når man er folkevalgt. Vælgerne i Sorø Kommune er naturligvis interesseret i, hvad politikerne gør sig af tanker – også mellem valgene. Derfor har Dit Sorø givet byrådsmedlemmerne en anledning til at fortælle mere overordnet om deres fokusområder.

Der er desværre ikke nogen fra partierne Venstre og Dansk Folkeparti, der har ønsket at medvirke. 

Del 2: Hvad vil du fokusere på her i 2016? (Del 1 om året der gik)

Rikke Bach Nielsen (A): Jeg vil fokusere på sammenhold. Jeg vil råbe op om at ”rykke sammen i bussen”: Hvordan kan vi borgere hjælpe hinanden i en tid med så uhyrlige besparelser. Det bliver et af mine helt store temaer i 2016. Og så ligger det mig på sinde, at vi får skabt et godt ”Åbent bibliotek”, hvor medarbejderne bliver hørt. Jeg ønsker dialog med personalet og ser frem til det møde, der nu er planlagt.

Bo Christensen (C): I 2016 vil jeg fortsat arbejde for bedre rammer til de frivillige foreninger, men jeg glæder mig også til at yde mere for erhvervslivet, infrastrukturen og så mit repræsentantskab i VisitVestsjællands bestyrelse. Sorø kommune, fra nord til syd, har så mange turistoplevelser at byde på og jeg kan sige,  at vi virkelig er budt godt velkommen i en meget professionel turistorganisation – VisitVestsjælland.

Jeg vil sørge for, at Sorø kommune får en aktiv stemme i VisitVestsjællands bestyrelse og at vi er med til at sætte turisme dagsordenen på Vestsjælland fremover, så der kan tiltrækkes flere købekraftige turister til vores kommune – hvilket jo betyder flere arbejdspladser.

Grethe Kistrup Møller (Ø): Overordnet set er Enhedslistens fokus grønt og rødt. Jeg prøver at udnytte min position og mine muligheder sådan at det kommer miljøet og fællesskabet mest muligt til gode. Fra min plads i Social- og Sundhedsudvalget følger jeg især kommunens tiltag for ældre, handicappede og andre udsatte grupper. Så det er her jeg også vil fokusere i 2016.

Jeg håber vi får lavet nogle flere cafe-tilbud eller fællesspisninger. Det handler om at skabe gode rammer og få det i gang. Steder at være. Maden er et godt udgangspunkt, når det fungerer, opstår der fællesskaber, som igangsætter andre aktiviteter. Det frigør energi til mere. Men det opstår ikke altid af sig selv. Vi skal hjælpe lidt til.

Jeg vil jo så gerne gøre noget for de svageste i samfundet. Nogen går ud og gør noget håndgribeligt, og det har jeg stor respekt for. Men jeg har mit fokus på strukturer og de mekanismer, som holder mennesker fast i mønstre, som de ikke kan komme fri af.  Jeg er villig til at samarbejde om dette på mange felter, vi når nok ikke at løst alle ulighedsproblemer i 2016 i Sorø kommune. Men vi kunne f.eks. begynde med en uvildig gældsrådgivning. Jeg kunne også godt tænke mig at vi fik nedsat et udsatteråd, som kunne vejlede social og sundhedsudvalget og forvaltningen på dette meget vanskelige område. Lige nu står vi med en fattigdomsundersøgelse, som jeg er spændt på, hvordan vi kan få omsat til handling.

Og så er jeg meget optaget af hvilke løsninger vi skal finde på Sundhedscenterets udfordringer. Der er enormt behov for udvikling af centeret, generelt handler det om at sygehusene lægger flere og flere opgaver ud i kommunerne. Det handler om at følge trit og være fremsynet. Her tænker jeg at min rolle skal være at sørge for at de sociale grupper, som har svært ved at udnytte forebyggelses- og selvbetjeningstilbud, også bliver hørt og tænkt ind i løsningen.

Et sidste tillægsønske for 2016 er Tølløsebanen. Det vil betyde meget for både miljø og kommunens borgere at den bliver reddet. Så det skal med her i mine prioriteringer.

Pia Hvid (B): Først og fremmest skal vi sørge for at få brugt den nye ældremilliard på helt borgernære opgaver for de ældre.

Dernæst har jeg to fokuspunkter.

Det ene er at prøve at finde flere penge til folkeskolen. Der er ingen tvivl om, at skolerne er pressede i disse år, og vi ligger blandt de 10 kommuner, der betaler absolut mindst pr. elev. Nu er penge selvfølgelig ikke alt, men jeg mener, vi er kommet for langt ned, særligt i lyset af de ekstra opgaver ifm. reformen.

Det andet fokuspunkt er, at vi ikke må glemme de grønne investeringer i kommunen. Her startede vi heldigvis året i Teknik og Miljø-udvalget med netop at markere, at der skal fokus på bæredygtig energi ved at godkende igangsætningen af planer for opsætning SF solpaneler på 5 kommunale bygninger, som der er mulighed for lige nu. Det er en god start.

Linda Nielsen (F): Kommunens miljø- og klimapolitik er lagt helt ned. Det ærgrer mig.  Jeg vil kæmpe for at redde hvad reddes kan. Jeg vil gøre mit til at der kommer mindre Excel ark og mere politik på byrådsmøderne.

Johannes Lumholt (løsgænger): Jeg er klar over, det er som at slå i en dyne at prøve at få reduceret vores tårnhøje kommuneskat (med 26,4% ligger vi i top 10). Ingen andre byrådsmedlemmer har det på dagsordenen. I de kommende år vil de mange migranter, som vi er tvunget til at modtage, gøre store indhug i fælleskassen, og allerede nu er “flygtninge” det mest brugte argument mod skattelettelser på begge fløje. Jeg håber der kommer nye partier på banen i 2016, der kan udfordre den tåbelige tanke at danske skatteydere kan “redde hele verden”. Og den reaktionære tanke, at vi bare kan blive ved med at forhøje skatten og forringe servicen.

Preben Lund (A): Mit fokus vil være på kerneydelserne. Det værende sig på dagpasningstilbudene og på forholdene for ældre og handicappede. Jeg mener at det er en forudsætning for at vores bosætningsstrategi kan lykkes.