Sorø Kommune har sendt et forslag til en lokalplanforslag for Postgårdkarréen i høring. I høringsperioden er alle velkomne til at fremsende forslag til, hvad den nye parallelgade til Storgade skal hedde.

Lokalplanen åbner bl.a. mulighed for etablering af en dagligvarebutik på det ubebyggede areal bag Storgade 29-35. Der vil også kunne opføres erhvervs- og boligbyggeri bl.a. som en afrunding af karréen langs den nye parallelgade mellem Frederiksvej og Vestergade.

Postgaarden set fra Storgade