De fleste arbejdspladser oplever, at en medarbejder bliver gravid og derfor skal på barsel i en given periode. De rettigheder som medarbejderen har reguleres af barselsloven i Danmark. Ifølge barselsloven har medarbejdere der er gravide både ret til fravær før og efter fødslen.

Hvad har mødre ret til?
Hvis din medarbejder skal føde, har hun ret til 4 ugers graviditetsorlov forud for den fastsatte terminsdato. Det vil sige, at hvis din medarbejder skal have kejsersnit, er det datoen for kejsersnittet som er terminsdatoen. Desuden har moren ret til 14 ugers barselsorlov efter fødslen, samt 32 ugers forældreorlov. Forældreorloven kan forlænges med henholdsvis 8 uger eller 14 uger.

Det er vigtigt, at du gør din medarbejder opmærksom på, at medarbejderen skal give sig besked om, hvornår hun forventer at genoptage arbejdet senest 8 uger efter fødslen. På den måde har du bedre mulighed for at planlægge løsningen af medarbejderens opgaver.

Hvad har fædre ret til?
Fædre har altid ret til at holde 14 dages barselsorlov efter fødslen af den lille ny. Dette kaldes fædreorlov. Fædreorlov gælder også for medmødre. Nogle familier vælger, at det er faren, der skal afholde forældreorloven. Det betyder, at faren har mulighed for at afholde de 32 ugers forældreorlov i stedet for moren. Denne kan også forlænges med henholdsvis 8 uger eller 14 uger.

Skal jeg betale fuld løn til min medarbejder på barsel?
Dette kommer an på hvad der står i ansættelseskontrakten og/eller overenskomsten. Dog har mødre altid ret til halv løn fra minimum 4 uger før fødslen og til 14 dage efter fødslen.

Hvis du er i tvivl om, hvilke rettigheder din medarbejder har, og hvordan du skal navigere i reglerne, så kan du med fordel rådføre dig med en specialiseret advokat inden for arbejdsret. Dermed sikrer du, at du overholder reglerne om barsel, og du kan dermed undgå at skulle betale en erstatning pga. overtrædelse af reglerne.

Du bør, som læser, ikke lade artiklen stå alene i forhold til konkrete, juridiske problemer, men derimod søge individuel rådgivning i form af at konsultere en advokat. Vær også opmærksom på, at artiklen kan være forældet, også efter ganske kort tid f.eks. på grund af praksisændringer eller på grund af ændret lovgivning.

 

Ifølge barselsloven har medarbejdere der er gravide både ret til fravær før og efter fødslen. Foto: ABW