I de kommende weekender kan du møde en interviewer på gaden i Sorø by som indsamler synspunkter og ideer til hvordan der kan skabes mere liv i bymidten.

Flere specialbutikker, bedre parkeringsmuligheder, flere aktiviteter eller mere udsmykning? Hvad skal der til for at gøre Sorø til en bedre by for borgere og turister?

Lørdag den 26. maj og i den efterfølgende weekend, den 1. og 2. juni, vil du kunne støde på en interviewer på gaden i Sorø. Konsulenter fra firmaet COWI vil nemlig kontakte bl.a. besøgende til kulturinstitutionerne og butikskunder i Storgade og stille dem en række spørgsmål om deres opfattelse af Sorø bymidte.

Interviewene er et led i den undersøgelse af en del af Sorø bymidte, som COWI er i gang med for Sorø Kommune og Realdania. Udover gadeinterviewene vil en lang række aktører med relation til projektområdet – bl.a. de fire kulturinstitutioner i området – blive interviewet for at afdække de særlige udfordringer i området og drage nytte af aktørernes erfaringer, oplevelser og ønsker i forhold til et eventuelt efterfølgende konkret projektforløb.

”Vi er meget spændte på resultaterne af denne del af undersøgelsen,” siger borgmester Ivan Hansen. ”De mange interviews udgør et vigtigt bidrag til forundersøgelsen af Kulturfirkanten, og giver os samtidig en temperaturmåling af borgernes oplevelse af bymidten, som kan være nyttig i mange sammenhænge.”

Udover interviews med borgere og kulturinstitutioner gennemføres der fokusgruppeinterviews med blandt andre områdets grundejere og repræsentanter for de unge i byen. Også butikkerne og de øvrige kundeorienterede funktioner langs Storgade og omkring Torvet får mulighed for at give deres besyv med på et fælles møde.

Herudover vil kommunens elektroniske borgerpanel blive involveret, idet panelets ca. 800 medlemmer bliver stillet de samme spørgsmål som indgår i gadeinterviewet. På den måde kommer forundersøgelsen til at omfatte rigtig mange borgeres syn på Sorø bymidtes kvaliteter, mangler og muligheder.

Forundersøgelsen ventes færdig i september. Herefter vil Sorø Kommune tage stilling til, om resultaterne af undersøgelsen kan bane vejen for fremtidige investeringer i området med fokus på at styrke livet i bymidten.

Sorø Turistkontor