Formand for Teknik og Miljøudvalget, Jens Nygaard, var mandag på besøg hos Familien Løkkegård, der er ved at få gravet to nye søer på sin ejendom syd for Nyrup Skov. Udvalgsformandens besøg sker som led i afslutningen på et større naturprojekt, hvor Sorø Kommune med støtte fra NaturErhvervstyrelsen og EU får etableret 16 nye fladvandede ynglesøer til frøer og tudser.

Jens Nygaard siger: ”Det er dejligt, at kommunen kan hjælpe med at få landdistriktsmidler brugt ude hos lodsejerne til glæde for dyrelivet i området. Jeg er glad for det lokale engagement og støtte til projektet.”

Søerne graves på frivillig basis hos private lodsejere, der har jord inden for de truede padders udbredelsesområde.

Sorø Kommunes biolog Line Magnussen fortæller: ”Vi har haft fokus på søer i to områder af kommunen – mod syd, hvor løvfrøen findes, og så omkring grusgravene i midten af kommunen, hvor vi har en sjælden indlandsbestand af strandtudser. Og så har det været vigtigt for projektet, at vi binder områder sammen, hvor padderne allerede findes i dag.”

”Vi har gået efter at etablere de nye paddesøer på velegnede steder, som ligger i folde, der afgræsses af heste og kreaturer. På den måde undgår vi, at de nye søer vokser til i siv og pilebuske, og det betyder, at padderne kan yngle i søerne mange år fremover,” supplerer Peer Ravn fra Amphi-Consult, der har stået for aftaler og gravning.

Lodsejer Kasper Løkkegård runder af: ”Vi er en ny børnefamilie i området. Vi faldt for stedets muligheder og naturen herude. Men uden Sorø Kommunes hjælp havde vi havde nok ikke fået lavet de nye søer de første mange år.”

Udvalgsformand Jens Nygaard (til højre), lodsejer Kasper Løkkegård (i midten) og biolog Line Magnussen (til venstre).
Udvalgsformand Jens Nygaard (til højre), lodsejer Kasper Løkkegård (i midten) og biolog Line Magnussen (til venstre).