Så skal der skåles i saftevand, pustes serpentiner og spises pizzasnegle i 2. klasserne på Holbergskolen i Dianalund. En donation på 2.250 kr. fra Mejeriernes Skolemælkslegat betyder, at børnene kan holde en 100-dages fest, de gik glip af sidste pga. corona-restriktioner.

”På vores skole er der tradition for en fejring, når børnene har gået i skole i 100 dage. Det blev aflyst sidste år, fordi 1. klasserne hverken måtte være samlet eller holde fest pga. corona. Som et plaster på såret vil vi forældre nu, bedre sent end aldrig, give børnene en ekstra god fest. Den havde de set meget frem til. Derfor søger vi om penge til forplejning af 45 børn samt balloner og anden pynt,” skriver Christel Michaelsen fra Holbergskolen i sin ansøgning til Mejeriernes Skolemælkslegat.

Legatet uddeles to gange årligt af Mejeriernes Skolemælksordning og støtter projekter og aktiviteter, som gavner skoleelevers fællesskab, sundhed og læring gennem leg og aktiv deltagelse. Sagt på godt dansk: tiltag der giver sunde og glade børn.

Ekstra oplevelser og viden
Der var stor interesse for at komme i betragtning til legatmidlerne. Således var der 918 ansøgninger i den bunke, som et dommerpanel vurderede i begyndelsen af november. Det store antal glæder Jan Hermansen, leder af Mejeriernes Skolemælksordning:

”Det er dejligt, at så mange skoler har lyst til at lave projekter, som kan gøre en forskel for rigtig mange elever. De 41 projekter, vi har valgt at støtte, giver eleverne oplevelser og viden, som de måske ellers ikke kunne få. Der var mange andre gode ansøgninger, så vi kan kun opfordre dem, der ikke kom i betragtning, til at søge igen, når vi uddeler en ny portion legatmidler til foråret.”

Forældre donerede 59.000 kr.
Legatet kan søges af lærere, pædagoger, forældreråd, skolebestyrelser eller elevråd, hvis skolen er med i skolemælksordningen. Ved den nylige uddeling i begyndelsen af november blev der doneret beløb fra 900 kr. op til maksimumbeløbet på 5.000 kr. fra en pulje på 159.000 kr.

Heraf kommer 59.000 kr. fra forældre, der ved ændringer af deres abonnementer på skolemælk valgte at donere deres tilgodehavender til Skolemælkslegatet.

”Det er meget generøst og en fantastisk gestus, som betød, at vi kunne imødekomme flere ansøgninger fra skoler end vanligt,” siger Jan Hermansen.

Foto: ABW