Har De et møbel fra 1700-tallet? Eller kender De nogen, der har? Så er Ludvig Holberg Museet interesseret. Museets bestyrelse har nylig gennemgået samlingen i Holbergs mindestuer på Tersløsegaard og besluttet at søge efter flere møbler fra perioden. Det skal være barok eller rokoko fra omkring 1750 eller tidligere. Holberg døde i 1754, så senere kan det ikke være. Møblerne skal ikke nødvendigvis være meget elegante. Holberg var ikke nogen flottenheimer, så hans møblement har nok heller ikke været tidens mest kostbare. På den anden side var han baron og godsejer, så simple almuemøbler hører ikke hjemme i hans stuer.

Der er plads til flere møbler i Holbergs stuer…

Vi hører meget gerne fra Dem, hvis De har sådanne gamle møbler og måske vil skille Dem af med dem. På Holberg Museet vil møblerne få et fornemt otium og blive bevaret for eftertiden. Museet vil være lykkelig for at modtage møbler som donation eller deponi, men er også indstillet på at overveje betaling. Kontakt museets bestyrelsesformand Flemming Pade, tlf. 2819 2890, e-mail: flemming@pade.dk eller foreviser Allan Aistrup, tlf. 7446 6770, e-mail: post@tersloesegaard.dk

Holbergs egne møbler?
Jamen, hvad med Holbergs egne møbler, vil nogen måske spørge. Svaret er det nedslående, at de ikke findes mere. Da den barnløse Holberg døde, overtog Sorø Akademi selve Tersløsegaard med al dens rige landbrugsjord. Holbergs bohave blev derimod testamenteret til en søsterdatter og er siden forsvundet. Alle de udstillede møbler i Holbergs stuer er erhvervet af museet selv – de fleste allerede omkring 1910, da museet blev etableret. Efter mere end 100 år er der derfor god grund til at forsøge at få samlingen suppleret.

Barokken var stilperioden fra omkring 1640 til 1730. Møblerne er især kendt på deres tungt pralende stil og den karakteristiske symmetri. Det kan f.eks. være skabe med stærkt fremspringende og flot profilerede lister eller borde, som hviler på kraftige kugleben. Rokoko er den efterfølgende periode fra omkring 1725 til 1760. Den kendetegnes ved en mere elegant og graciøs stil med snirklede og asymmetriske ornamenter. Fra den periode kan man finde kommoder, stole og borde med flot svungne ben.