Mandag den 27. maj 2019 kom der nyt regnskab fra HØRKRAM FOODSERVICE A/S.

HØRKRAM FOODSERVICE A/S leverer et regnskab, der viser en omsætning på 3,22 mia. kr. og et resultat på 52,6 mio. kr. Det er en vækst på 10 % siden sidste års regnskab, hvor resultatet var 47,9 mio. kr. Regnskabet viser en samlet egenkapital på 591 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til sidste års regnskab, hvor egenkapitalen lå på 539 mio. kr. Vækst i egenkapital kan omfatte den del af sidste års overskud, som ikke udloddes men tilbageholdes i virksomheden – eller kan være et tegn på, at der i regnskabsåret er tilført fremmedkapital af de eksisterende eller nye ejere. Regnskabet viser en dækningsgrad (udtryk for, hvor stor en del af virksomhedens omsætning, der er til at dække de faste omkostninger) på 17 %.

Ledelsen – med administrerende direktør Dirk Lütje i spidsen – skriver følgende i ledelsesberetningen i regnskabet for 2018:
– Selskabets væsentligste aktiviteter: Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af handel med fødevarer og non-food artikler til den professionelle storkøkken sektor og anden i forbindelse hermed stående virksomhed samt serviceydelser.
– Usædvanlige forhold: Regnskabsåret har ikke været påvirket af usædvanlige forhold.
– Usikkerhed ved indregning eller måling: Der er ikke særlig usikkerhed forbundet med indregning eller måling.
– Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold: Årsregnskabet for 2018 er afsluttet med et overskud på kr. 52.660.167 mod et overskud i 2017 på t.kr. 47.930. Selskabets resultat anses som tilfredsstillende. Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2018 kr. 591.713.355.
– HØRKRAM bygger på langvarige samarbejdsrelationer med vores kunder. Vi har en ambition om, at kundetilfredsheden skal have en positiv udvikling, og vi følger denne tæt. I 2018 har vi som ventet opnået fremgang på stort set alle fronter.

Foto: ABW