DN Sorø har på baggrund af Sorø Kommunes henvendelse til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning sendt nedenstående høringssvar:

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Høringssvar fra DN Sorø til udkast til forslag til lov om ændring af naturbeskyttelsesloven

Sorø Kommune har fremsendt et høringssvar til ændringen af naturbeskyttelseslove uden at være inviteret hertil, idet forslaget kun er sendt i høring hos KL. På den baggrund fremsender DN Sorø hermed et høringssvar, for dermed at nuancere billedet af de lokale ønsker til søbeskyttelsen. DN Sorø er en lokalafdeling af Danmarks Naturfredningsforening og har ca 800 lokale medlemmer.

Sorø Kommune beklager i sit høringssvar, at lovforslaget ikke indebærer, at ”søbeskyttelseslininen bliver ophævet/reduceret på samme måde, som der åbnes op for at få ophævet strandbeskyttelseslinjen”.

I DN Sorø vil gerne tilkendegive uenighed og advare mod Sorø Kommunes ønske. Attraktionen ved at bo i Sorø og omegn er netop vores natur, vores søer og skove. Oplevelsen af de fritliggende søer og fraværet af byggeri, er en kvalitet som borgerne påskønner, der tiltrækker tilflyttere og som turister kommer for at opleve.

Formålet med søbeskyttelseslinjen er at bevare et frit ind og udsyn til søerne, og at sikre disse som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante og dyreliv.

I Sorø har vi sø-natur af højeste kvalitet, og derfor er det en umådelig dårlig ide at begrænse søbeskyttelsen. Erfaringen viser nemlig, at byggeri, der først er opført, sjældent kan fjernes igen, selv om det siden skulle være ønskeligt. Erfaringen viser endvidere, at det første byggeri hurtigt vil blive fulgte af det næste i en slag domino effekt. Det enkelte byggeri, kan synes ubetydeligt, men lagt sammen med de øvrige, vil give markante og langsigtede forringelser, så søens landskabelige værdi forringes.

DN Sorø vil på denne baggrund opfordre til, at Sorø Kommunes ønske om at ophæve/reducere søbeskyttelseslinjen ikke imødekommes.

Vi vil fortsat arbejde for, at bevare søerne omkring Sorø, som et smukt og karakteristisk landskabselement, og vil samtidig opfordre Sorø Kommune til at medvirke positivt i disse bestræbelser.

hilsen
Niels Hilker
formand for DN Sorø

Niels Hilker
Niels Hilker