Økonomiudvalget i Sorø Kommune har besluttet at igangsætte planlægningen for et ca. 104 ha solcelleanlæg på Veddevej 31 m.fl., 4295 Stenlille. Der skal derfor nu udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan for området. Herudover skal der laves en miljøvurdering af planerne og projektet.

I det foreløbige materiale ses den forventede afgrænsning af det nye planområde.

Kommuneplantillægget udstikker rammerne for lokalplanlægningen, som skal gøre det muligt at etablere et solcelleanlæg i området. Miljøvurderingen skal belyse påvirkningen på miljøet ved etablering af solcelleanlægget.

I forbindelse med planlægningen skal der bl.a. tages stilling til områdets afgrænsning og hensynet til naboer og nærmeste landsbyer, landskab, naturen og dyrelivet.

Vil du vide mere om den forestående planlægning, kan du se mere her på kommunens hjemmeside.

Kommunen skal have dine bemærkninger senest den 4. maj 2022 – gerne via mail til plan@soroe.dk

 

Foto: ABW