Ny ældrepolitik på vej for Sorø Kommune. Ældrepolitikken skal vedtages i byrådet til efteråret, men allerede nu kan du få en forsmag på politikkens indhold og komme med yderligere input. Oplægget til ældrepolitikken er udarbejdet på baggrund af et borgermøde i februar og i et tæt samarbejde med Ældrerådet og Ældresagen.

Ældrepolitikken har fokus på seks temaer:

•Mad til ældre
•Forebyggelse og rehabilitering
•Velfærdsteknologi
•Demens
•Samskabelse, frivillighed og aktivt ældreliv
•Den psykisk syge ældre

På borgermødet den 16. juni 2015 kl. 15-17 i Kaarsbergcentret vil oplægget til ældrepolitikken blive præsenteret og drøftet i en åben snak i ”cafe-grupper”. Alle interesserede er velkomne til at deltage.

God dialog og inddragelse
Formand for Ældrerådet, Kurt Berg, siger: ”Vi har haft en meget god og ligeværdig dialog og et udstrakt samarbejde omkring oplægget til ældrepolitikken. Både Ældrerådet og repræsentanter fra Ældresagen har været med allerede fra planlægningen af processen til at sætte ord på og skrive oplægget.”

Flere krav, færre ressourcer
Formand for Ældresagen i Sorø, Flemming Hansen, supplerer: ”Det generelle billede i Danmark er præget af stærke ældre, der klarer sig selv og nyder deres tredje alder. Men samtidig er der flere kronisk syge, og mange har behov for personlig og praktisk hjælp.”

Formand for Social og Sundhedsudvalget, Lars Schmidt, siger: ”Alle forventer, at der er hjælp at hente, hvis vi som ældre får brug for det. Og sådan skal det også være. Samtidig ved vi, at den offentlige indsats på ældreområdet er under pres: Kravene til ældreplejen vokser, gruppen af ældre bliver stadigt større, og muligheden for at skaffe hænder samt tilstrækkelige ressourcer, bliver ikke lettere i de kommende år.”

Han fortsætter: ”Ældrepolitikken kan ikke løse disse udfordringer alene, men kan bringe os til at tale om dem og give os mulighed for at overveje vores forventninger og prioriteringer i fællesskab. Ældrepolitikken handler om, hvordan vi i fællesskab sørger for at passe godt på hinanden og skabe de rammer og vilkår som gør, at vi alle kan leve et aktivt og godt liv – hele livet.”

Input er velkomne
Yderligere input fra borgermødet vil blive indarbejdet i oplægget til ældrepolitikken. Efter sommerferien sendes ældrepolitikken i høring, hvorefter den bliver vedtaget af Byrådet i efteråret.