Premierløjtnant Carsten Petersen fra det lokale Hjemmeværnkompagniet i Sorø er blevet hædret med Hjemmeværnets Fortjensttegn. Tildelingen af fortjensttegnet sker ved kongelig resolution efter Forsvarsministeriet indstilling og foregår årligt den 4. maj.

Chefen for Hærhjemmeværnsdristrikt Sydsjælland og Lolland-Falster, oberstløjtnant Tonni Schumann sagde ved overrækkelsen på Stensved Kaserne:

”Carsten Petersen, du har uddannet dig dels til rekrutteringsofficer og efterfølgende til informationsofficer i hjemmeværnet. Gennem sit store engagement har Carsten Petersen demonstreret sine rekrutterings- og informationsegenskaber, og har i sit virke gennemført mange forskelligartede aktiviteter.

Forståelsen for at skabe synlighed omkring det frivillige hjemmeværnsarbejde er ligeledes noteret.

Sammenfattende har Carsten Petersen ydet en meget flot indsats, og har i sit frivillige virke været en loyal og pligtopfyldende hjemmeværnssoldat, der trækker tråde fra hjemmeværnet til det øvrige samfund, såvel det politiske som erhvervslivet. Du er meget vellidt og respekteret på lokalt og distriktsplan”.

Distriktschefen oberstløjtnant Tonni Schumann oplyser, at Fortjensttegnet tildeles personer som har ydet en særlig fortjenstfuld indsats og uselvisk indsats til gavn for det frivillige hjemmeværnsarbejde, samt ved ulastelig vandel i sit private liv har gjort sig værdig til at bære et offentligt vidnesbyrd om denne indsats.

Carsten Petersen fra Ruds Vedby er også medlem af Byrådet i Sorø Kommune, og repræsenterer De Konservative. En del af fritiden, foreløbigt de sidste 25 år, bruges også på virket som formand for Ruds-Vedby Garden.

Carsten Petersen tildelt hjemmeværnets fortjensttegn 4. maj
Carsten Petersen tildelt hjemmeværnets fortjensttegn 4. maj