Når fru Hansen åbner døren for hjemmehjælperen i næste uge, vil hun blive mødt af et nyt ansigt. Alle medarbejdere i Sorø hjemmepleje skal nemlig på kursus i de kommende uger, og den daglige pleje af borgerne vil blive varetaget af hjemmeplejens afløserteam.

Kurset, som varer en uge, er et led i Sorø Kommunes omstilling til rehabiliterende pleje – også kendt under navnet Aktiv Hele Livet.

Leder af hjemmeplejen, Pia Nyborg Hansen, siger: – Vi har arbejdet med rehabilitering i Sorø Kommune i tre år nu, og vi ser rigtig gode resultater. Borgerne oplever, at de får større frihed, fordi de bliver i stand til at klare flere ting selv. Mange giver udtryk for, at de er glade for træningen og for de færdigheder de generhverver.

Kurset er for alle medarbejderne i hjemmeplejen, og målet er at styrke samarbejdet mellem de mange faggrupper – fra sosu-hjælpere og –assistenter til sygeplejersker og terapeuter, så borgerne fremover vil opleve endnu mere sammenhængende forløb.

Kurset varer en uge, og derefter er plejegrupperne hjemme igen. Plejegruppen i Stenlille er på kursus i uge 37, plejegruppen i Sorø er af sted i uge 38, og Dianalund-gruppen er af sted i uge 39. Vikarteamet skal naturligvis også på kursus – det sker i uge 36.

Hvis borgere eller pårørende har spørgsmål, er man velkommen til at kontakte:

Plejegruppen i Dianalund: leder Helene Christensen, tlf.: 57 87 66 95
Plejegruppen i Stenlille: leder Susanne Fjellgård Pedersen, tlf.: 57 87 66 81
Plejegruppen i Sorø: leder Camilla Clausen, tlf.: 57 87 66 26

rehab