Pedersbolig har valgt HJ Huse som hovedentreprenør til bygning af i alt 55 boliger på Rustkammergården i Pedersborg, Sorø. Første etape med 12 huse påbegyndes 1. april.

Entrepriseaftalen omfatter i første omgang 12 boliger, med option på opførelse af yderligere 43 boliger, alle beliggende på Rustkammergården i Pedersborg, Sorø.

”Visionen med byggeriet er at skabe et særligt lokalt miljø, hvor der er tænkt bæredygtighed, nærhed, vandmiljø, indeklima, lavenergi og rekreativ udfoldelse ind i bebyggelsen. Vi har valgt HJ Huse som hovedentreprenør, fordi vi godt kan lide virksomhedens profil, og deres nye lavenergihuse i Rosenhaven.” – Direktør i Pedersbolig, Niels Poulsen.

For at kunne indfri visionen om byggeriet, opføres alle boligerne som lavenergihuse, der overholder kravene i bygningsklasse 2018. Dette sker ved brug af ekstra isolering, vinduer og døre i træ/alu med 3-lags lavenergiruder, luft til vand varmepumpe og et effektivt varmegenindvindingssystem.

Alle husene er i ét plan og har en størrelse på 140 m², der bygges som enkeltstående kædehuse forbundet med carport/redskabsskur. Endvidere er hvert hus placeret på en selvstændig matrikel på under 500 m², hvorved der opnås en nem og niveaufri adgang, egen have med minimal pasning, samt et hus til alle aldre.

Husets arkitektoniske udtryk er moderne med skiffer som facadebeklædning, indfarvede lister og karme, taget har ensidigt taghældning uden udhæng, ydervægge er lette højisolerede stålskeletvægge, således at alle materialer vil kunne genanvendes.

Alt regnvand behandles på egen matrikel, gennem etablering af grønne tage belagt med sedum, samt permeabel flisebelægning med underlæggende drænstabil, således at regnvand nedsiver til grundvand.

”Vi er glade for, at vi i gennem de sidste to år har fået opbygget en betydelig ekspertise i bygning af lavenergihuse, og at dette har medført, at flere boliginvestorers øjne nu ser i vores retning. Vi har haft et rigtig godt forløb med Pedersbolig, hvor vi har været med til at give input til arkitektoniske og teknologiske løsningsmuligheder, inden for den økonomiske ramme for projektet.” – Direktør i HJ Huse, John Møller Jensen.

Foto: HJ Huse.